Chính phủ giao trách nhiệm cho UBND tỉnh Long An về Khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hòa
Phối cảnh dự án Khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hòa. Ảnh TL

Cụ thể, ngày 08/02/2023, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu, báo cáo giải trình đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, trong đó có các nội dung về đánh giá phù hợp các quy hoạch liên quan, đánh giá nhu cầu sử dụng đất và việc chuyển đổi mục đích sử dụng các loại đất.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ cơ sở pháp lý nghị quyết của Quốc hội đối với Luật Quy hoạch và Khoản 4 Điều 29 Luật Quy hoạch đô thị đối với dự án. Đồng thời phải khẳng định dự án đủ điều kiện để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý về dự thảo quyết định cần thể hiện nội dung giao trách nhiệm UBND tỉnh Long An chỉ được thực hiện dự án đầu tư sau khi quy hoạch chi tiết và quy hoạch phân khu được cấp thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm dự án phù hợp quy hoạch các cấp sau này. Đồng thời nhấn mạnh, UBND Long An hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu không phù hợp với các quy hoạch trên.

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần hoàn thiện báo cáo, dự thảo quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Hậu Nghĩa – Đức Hòa theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/2/2023.

Theo thông tin trước đó, Bộ Xây dựng đã cho ý kiến hoàn thiện nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Cụ thể, quy hoạch chung khu vực thị trấn Hậu Nghĩa đã được UBND tỉnh Long An phê duyệt tại Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 với phạm vi gồm Thị trấn Hậu Nghĩa và một phần các xã Đức Lập Thượng, Tân Mỹ, huyện Đức Hòa.

Dự án Khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hòa rộng hơn 197ha được đề xuất hình thành thuộc địa bàn thị trấn Hậu Nghĩa, xã Đức Lập Thượng và xã Tân Mỹ, thuộc khu vực dự kiến phát triển đô thị theo định hướng của Quy hoạch chung khu vực thị trấn Hậu Nghĩa tại Quyết định số 1510/QĐ-UBND.

Hiện nay, UBND huyện Đức Hòa đã tổ chức lập, phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị tại Quyết định số 3426/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 với phạm vi lập quy hoạch chưa bao gồm phần diện tích thuộc các xã Đức Lập Thượng, Tân Mỹ nêu trên. Tại nội dung Khoản 8 Điều 3 và khoản 4 Điều 29 Luật Quy hoạch đô thị năm 2019 quy định quy hoạch phân khu được lập để cụ thể hóa quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt và làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết.

Do đó, Bộ Xây dựng cho rằng phạm vi lập quy hoạch chi tiết dự án cần phải căn cứ theo quy hoạch phân khu được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đảm bảo đầy đủ công cụ quản lý theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị.

Theo chương trình phát triển nhà ở tỉnh Long An điều chỉnh, nhu cầu diện tích đất dành để phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 là hơn 39.700ha bao gồm hơn 26.800ha đất nhà ở thương mại, hơn 3.900ha đất nhà ở xã hội và hơn 8.900 ha đất nhà ở tái định cư, nhà ở công vụ và nhà ở người dân tự xây dựng.

Như vậy, dự án đề xuất phát triển 79ha đất ở thực hiện trong 6 năm là phù hợp với chỉ tiêu phát triển nhà ở đã được phê duyệt.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Long An chịu trách nhiệm kiểm soát diện tích đất ở trong dự án này và các dự án khác trong cùng giai đoạn, khu vực huyện Đức Hòa, bảo đảm không vượt quá chỉ tiêu phát triển nhà ở đã được phê duyệt.