Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn, Tổng cục Hải quan cho rằng, Công ty TNHH Kim loại Á Âu - Chi nhánh Bắc Kạn nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để gia công sản phẩm “kim loại chì thỏi thô” xuất khẩu theo hợp đồng gia công ký kết với thương nhân nước ngoài.

Theo trình bày của công ty, nguyên liệu chính cấu thành lên sản phẩm “kim loại chì thỏi nhôm” gồm tinh quặng chì, quặng chì nguyên khai, bột ô xít chỉ, hợp kim chì antimon và công ty có sử dụng mặt hàng than cốc mua trong nước dùng để gia nhiệt (đốt) trong quá trình sản xuất ra sản phẩm gia công.

Mặt hàng than cốc có tham gia trực tiếp vào quá trình gia công sản phẩm xuất khẩu nhưng đã tiêu hao trong quá trình gia công sản phẩm tại Việt Nam, không được xuất khẩu ra nước ngoài cùng với sản phẩm gia công và cũng không trực tiếp cấu thành thực thể vật chất của sản phẩm gia công (không hiện hữu trong thực thể sản phẩm gia công xuất khẩu) nên không chịu thuế xuất khẩu theo quy định tại điểm khoản 1 Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP.