Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã xác định 3 nhóm trường hợp liên quan đến bất động sản

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã xác định 3 nhóm trường hợp liên quan đến bất động sản có rủi ro cao về thuế. Ảnh: Doãn Thiệu

Cục thuế hiện là cơ quan thường trực tham mưu các biện pháp, kế hoạch công tác cho Ban chỉ đạo chống thất thu, đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban chỉ đạo) để triển khai có hiệu quả công tác chống thất thu, đồng thời, nhằm thực hiện tốt các chức năng quản lý nhà nước; thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh và tuân thủ pháp luật thuế của các tổ chức, cá nhân; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng lành mạnh giữa người nộp thuế (NNT).

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh mới đây đã xác định 8 lĩnh vực có rủi ro cao về thuế để tham mưu Ban chỉ đạo lên kế hoạch chỉ đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn cùng phối hợp chống thất thu hiệu quả nhất trong năm 2021, trong đó có lĩnh vực bất động sản (BĐS). Kế hoạch trên đã được thông qua và đang được các cơ quan thuế chủ trì phối hợp tổ chức triển khai trên địa bàn.

Theo ông Lê Duy Minh – Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, đơn vị đã xác định 3 nhóm các trường hợp liên quan đến lĩnh vực nhà đất có rủi ro cao để đưa vào “tầm ngắm” triển khai thực hiện. Ông Lê Duy Minh cho biết, cơ quan thuế đã lên kế hoạch phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các trường hợp chưa ký hợp đồng thuê đất, các trường hợp đã ký hợp đồng thuê đất nhưng đã hết hạn, các trường hợp đã ký hợp đồng thuê đất nhưng đã hết thời kỳ ổn định đơn giá thuê đất để ký phụ lục hợp đồng thuê đất. Trong khi đó, các chi cục thuế cũng sẽ rà soát các trường hợp chưa xác định nghĩa vụ tài chính để có kiến nghị với Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xác định giá để chủ đầu tư nộp ngân sách.

Ông Lê Duy Minh nhấn mạnh, căn cứ vào báo cáo của chi cục thuế về các trường hợp đã có thông báo thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhưng không thực hiện nộp tiền sử dụng đất (SDĐ), Cục Thuế thành phố sẽ báo cáo để UBND thành phố có chỉ đạo xử lý. Cơ quan thuế cũng sẽ căn cứ, đối chiếu với các dữ liệu kê khai thuế các giao dịch BĐS cùng khu vực, địa bàn, quy mô, diện tích tương ứng, từ đó đấu tranh, khuyến khích NNT kê khai đúng giá trị chuyển nhượng BĐS.

“Bên cạnh việc căn cứ bảng giá đất trên địa bàn thành phố làm cơ sở để xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất, cơ quan thuế sẽ phối hợp với Trung tâm Thông tin và tư vấn công chứng (thuộc Sở Tư pháp) để nắm thông tin liên quan đến việc công chứng hợp đồng giao dịch chuyển nhượng BĐS tại các văn phòng công chứng trên; phối hợp với Sở Tài chính để hoàn thiện công tác quản lý thu đối với các khoản thu liên quan đến nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, các khoản thu tiền SDĐ đã được UBND thành phố và Bộ Tài chính phê duyệt để đôn đốc thu nộp vào NSNN theo quy định...” – ông Lê Duy Minh chia sẻ một số biện pháp chống thất thu thuế trong lĩnh vực nhà đất đang được Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng các sở, ban, ngành, chính quyền các quận, huyện, TP. Thủ Đức triển khai nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

3 nhóm rủi ro cao về thuế

3 nhóm các trường hợp liên quan đến lĩnh vực nhà đất có rủi ro cao về thuế được Cục Thuế thành phố đưa vào “tầm ngắm” gồm:

- Nhóm các trường hợp chưa ký hợp đồng thuê đất, hoặc đã ký hợp đồng thuê đất nhưng đã hết hạn, hoặc hợp đồng thuê đất đã hết thời kỳ ổn định đơn giá thuê đất để ký phụ lục hợp đồng thuê đất

- Nhóm các trường hợp đã có quyết định của UBND TP. Hồ Chí Minh ký giao đất nhưng chưa xác định nghĩa vụ tài chính.

- Nhóm các trường hợp kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ đối với giao dịch chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn. Đây là nhóm mà nghiên cứu từ thực tiễn cho thấy, hiện tượng trốn thuế trong chuyển nhượng bất động sản không phải hiếm, là việc xảy ra nhiều và rất lâu nay.

Đỗ Doãn