Chứng khoán An Bình cho biết, ngày 4/4/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 của 3 công ty thành viên thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Về sự việc này, với tư cách là tổ chức tư vấn phát hành, ABS đã thực hiện tư vấn hồ sơ 1 đợt phát hành với tổng trị giá 800 tỷ đồng cho Công ty CP Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, mã hiệu trái phiếu SOLCH2123001, phát hành ngày 6/7/2021, là trái phiếu có tài sản bảo đảm và bảo lãnh thanh toán.

Chứng khoán An Bình “lên tiếng” về việc tư vấn 800 tỷ đồng trái phiếu của công ty thuộc Tân Hoàng Minh
ABS đang theo dõi sát các thông tin, liên hệ với tổ chức phát hành, các đơn vị liên quan và xử lý các công việc nghiệp vụ theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Theo công ty này, việc cung cấp dịch vụ của ABS phù hợp với chức năng nhiệm vụ của công ty, tuân theo quy định của pháp luật và trên cơ sở các thông tin, tài liệu do tổ chức phát hành cung cấp. Tổ chức phát hành chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các thông tin công bố trong hồ sơ chào bán. Toàn bộ số trái phiếu của đợt phát hành này đã được bán cho 1 nhà đầu tư tổ chức là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.

Chứng khoán An Bình nhấn mạnh, ABS không tham gia vai trò đơn vị phân phối thứ cấp (không tư vấn hay phân phối tài liệu chào bán hoặc tham gia bất kỳ khâu nào để bán thứ cấp) đối với trái phiếu này từ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, hay bất kỳ trái phiếu nào liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh hoặc các công ty liên quan cho các nhà đầu tư khác.

Bên cạnh đó, ABS không cung cấp hoặc hợp tác với bên thứ ba để cung cấp bất kỳ sản phẩm tài chính nào liên quan tới trái phiếu nêu trên; không cam kết thu xếp thanh khoản, tìm kiếm khách hàng mua, mua lại trái phiếu này trên thị trường thứ cấp.

“ABS cũng không đầu tư tự doanh, nắm giữ trái phiếu này hoặc trái phiếu bất kỳ của Tập đoàn Tân Hoàng Minh hoặc các công ty liên quan” - Thông tin từ Chứng khoán An Bình nêu.

Mặt khác, với tư cách là đại lý lưu ký, ABS tuân thủ quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dừng tiếp nhận và giải quyết thủ tục chuyển nhượng trái phiếu mã SOLCH2123001 nói trên từ ngày 3/4/2022.

“ABS đang theo dõi sát các thông tin, liên hệ với tổ chức phát hành, các đơn vị liên quan và xử lý các công việc nghiệp vụ theo yêu cầu của các cơ quan quản lý để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật” - Chứng khoán An Bình cho biết thêm./.