Trên thị trường chứng khoán phái sinh ngày 30/5, các hợp đồng tương lai đóng cửa hồi phục nhẹ. Diễn biến này tương tự chỉ số cơ cở. Ngoại trừ hợp đồng VN30F2312 đóng cửa ở giá tham chiếu, các hợp đồng còn lại tăng từ +0,2 điểm dến +1,0 điểm. Chỉ số VN30 cũng tăng nhẹ +2,05 điểm.

Chứng khoán phái sinh: Điểm số và thanh khoản tăng nhẹ
Khối lượng giao dịch tính riêng hợp đồng VN30F2306 cải thiện, tuy nhiên mức độ tăng không lớn đạt 139.764 hợp đồng.

Hợp đồng VN30F2306 tăng nhẹ +0,2 điểm, đóng cửa tại 1.068,2 điểm. Mức tăng này của hợp đồng tháng 6 ít hơn so với chỉ số cơ sở nên khoảng cách chênh lệch âm nới rộng -3,62 điểm. Khoảng cách chênh lệch âm duy trì trên các hợp đồng còn lại.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh phiên này cải thiện trở lại, tuy nhiên mức độ biến động không nhiều. Đóng cửa, tổng khối lượng giao dịch cả 4 hợp đồng tương lai đạt 140.082 hợp đồng trong phiên.

Chứng khoán phái sinh: Điểm số và thanh khoản tăng nhẹ
Biểu đồ phân tích kỹ thuật hợp đồng VN30F2306. Nguồn: SSI Research.

Về kỹ thuật, trong khung thời gian 1 giờ, hợp đồng VN30F2306 giao dịch tích lũy quanh vùng 1.065 – 1.070 điểm và vẫn trong xu thế tăng điểm ngắn hạn. Các chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) và đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) đồng thuận phát tín hiệu tích cực, cũng như mục tiêu hướng đến mốc 1.074 điểm.

Với xu hướng ngắn hạn đang diễn biến khả quan, chuyên gia của SSI Research khuyến nghị, nhà đầu tư có thể mở vị thế Long ngắn hạn đối với hợp đồng VN30F2306 tại vùng 1.067 - 1.068 đồng, cắt lỗ dưới ngưỡng 1.065 điểm và kỳ vọng chốt lãi ở khu vực 1.073 – 1.074 điểm. Nếu nhịp kỳ vọng lên mốc 1.074 điểm suy yếu, có thể Short tại 1.074 điểm, cắt lỗ trên mốc 1.076 điểm, cũng như chốt lãi quanh ngưỡng 1.066 điểm.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 tăng nhẹ +2,05 điểm (+0,19%), đóng cửa ở ngưỡng 1.071,82 điểm. Khối lượng giao dịch tăng hơn 20% so với phiên trước khi khớp lệnh 169,5 triệu đơn vị. Dù vậy, chỉ số VN30 vẫn đang xoay quanh vùng 1.054 – 1.080 điểm cho thấy nhịp đi ngang tiếp tục duy trì. Theo đó, khả năng chỉ số này tiếp tục tích lũy trước khi hướng lên mục tiêu ở vùng 1.080 điểm./.