Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch cuối cùng của tháng 10, các hợp đồng tương lai đóng cửa có sự phân hóa nhưng biên độ biến động không lớn. Theo đó, ngoại trừ hợp đồng VN30F2403 tăng nhẹ, 3 hợp đồng còn lại chỉ giảm từ -0,2 điểm đến -6,4 điểm, ít hơn rất nhiều so với mức giảm phiên kế trước. Trong khi đó, chỉ số cơ sở giảm mạnh hơn với -8,25 điểm.

Chứng khoán phái sinh: Thanh khoản tăng, các hợp đồng thu hẹp đà giảm
Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh phiên này tăng mạnh trở lại, khi tổng khối lượng giao dịch các hợp đồng tương lai đạt 355.560 hợp đồng.

Hợp đồng tháng hiện tại VN30F2311 giảm không đáng kể, chỉ -0,2 điểm, đóng cửa tại 1.039,7 điểm. Mức giảm này thấp hơn nhiều so với chỉ số cơ sở nên đưa khoảng cách chênh lệch quay về mức dương, dừ chỉ có mức lệch nhẹ +0,32 điểm. Các hợp đồng còn lại vẫn ở mức chênh lệch âm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh phiên này tăng mạnh trở lại. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch các hợp đồng tương lai đạt 355.560 hợp đồng, trong đó riêng hợp đồng VN30F2311 là 354.407 hợp đồng.

Chứng khoán phái sinh: Thanh khoản tăng, các hợp đồng thu hẹp đà giảm
Biểu đồ kỹ thuật hợp đồng VN30F2311. Nguồn: SSI Research.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, hợp đồng VN30F2311 đã không thể hồi phục sau khi giảm về vùng 1.036 điểm. Các chỉ báo kỹ thuật như chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) và đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) vẫn chưa có những tín hiệu đảo chiều cho đánh giá hợp đồng VN30F2311 sẽ trên đà giảm nhẹ về vùng 1.027 - 1.030 điểm trước khi hồi phục trở lại. Do vậy, SSI Research khuyến nghị nhà đầu tư mở vị thế Short tại 1.039 điểm, cắt lỗ trên 1.042 điểm và có thể chốt lãi ở vùng 1.030 điểm.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 giảm -8,25 điểm (-0,79%) và đóng cửa tại 1.039,38 điểm. Khối lượng giao dịch tăng nhẹ với 192,3 triệu đơn vị. Phiên giảm điểm đã khiến VN30 tiếp cận vùng hỗ trợ 1.030 điểm nhưng đã có phản ứng tích cực. Các chỉ báo kỹ thuật như RSI và chỉ báo xu hướng (ADX) vẫn trong vùng suy yếu. Như vậy, với phản ứng tại hỗ trợ trung hạn, chỉ số có thể hồi phục nhưng vẫn chưa đủ yêu cầu ở tín hiệu kỹ thuật để xác nhận xu hướng đảo chiều./.