Quyết định xử phạt nêu rõ, Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô bị phạt 175 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế cho vay. Trong thời kỳ kiểm tra, Công ty đã cho Công ty cổ phần Vital Investments Group vay số tiền 40 tỷ đồng thông qua Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/22062022/HTKD/CASC-VIG ngày 22/6/2022.

Công ty còn bị phạt 85 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu nhân sự đáp ứng điều kiện. Công ty có 1 thành viên ban kiểm soát không có chứng chỉ chuyên môn quy định và không được đào tạo một trong các chuyên ngành theo quy định.

Chứng khoán Thủ Đô bị phạt 410 triệu đồng do nhiều lỗi vi phạm
Ảnh minh họa

Ngoài ra, Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô còn bị phạt 150 triệu đồng do báo cáo có nội dung sai lệch (Công ty báo cáo không chính xác về tỷ lệ an toàn tài chính tại các thời điểm 30/6/2022, 31/7/2022, 31/8/2022, 30/9/2022, 31/10/2022, 30/11/2022, 31/12/2022, 31/01/2023, 28/02/2023, 31/3/2023, 30/4/2023).

Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành.

Những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 42 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP./.