Chủ động giảm thiểu mặt trái của sự phát triển, Chính phủ ban hành Quyết định 896/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-CP (ngày 21/01/2021) ban hành chương trình hành động của Chính phủ chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Chuyển đổi xanh ngành công nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Hải Anh

Thủ tướng Chính phủ cũng đã đưa ra cam kết đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 tại Hội nghị lần thứ 26 các của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (Hội nghị COP26).

Cụ thể hoá chủ trương của Chính phủ, tại hội thảo, các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng đã đưa ra những phân tích, nhận định đa chiều, đánh giá khách quan về tầm quan trọng và ý nghĩa của kiểm kê khí nhà kính trong sản xuất công nghiệp đối với chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

Giới thiệu các chính sách về biến đổi khí hậu của Việt Nam, cùng những hướng dẫn chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước nhằm tập trung hỗ trợ tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng.

Chuyển đổi xanh ngành công nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường
Điện gió thân thiện với môi trường. Ảnh minh hoạ

Đặc biệt là đề xuất các giải pháp đột phá từ các nhà quản lý, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp... về sử dụng dữ liệu phát thải, phương pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng.

Chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ những đơn vị đã có hành động hướng tới trung hòa carbon, nhằm giúp các doanh nghiệp công nghiệp, vật liệu xây dựng và cơ sở hạ tầng xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh cho nội tại công ty và thực hiện trách nhiệm với môi trường và xã hội.

Tại hội thảo, các chuyên gia kinh tế cũng khuyến nghị doanh nghiệp sử dụng dữ liệu kiểm kê hướng tới hoạch định chiến lược giảm phát thải; sử dụng giải pháp xanh từ hệ sinh thái tác động đến việc xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp, ứng dụng nhiên liệu sạch LNG trong sản xuất công nghiệp.