cienco5

Thông tin tại buổi họp báo chiều ngày 12/3 tại Hà Nội, đại diện Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco5) cho biết, vốn điều lệ của Cienco5 hiện là 439 tỷ đồng. Sau cổ phần hóa vốn nhà nước nắm giữ tại Cienco là 35% (tương đương với 153,653 tỷ đồng). Cổ phần bán ra bên ngoài cho nhà đầu tư chiến lược là 31% (136 tỷ đồng), cổ phần bán đấu giá là 32,28% (142,153 tỷ đồng). Phần còn lại sẽ bán cho người lao động và công đoàn.

Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Cienco 5 trong những năm qua có kết quả như sau: Năm 2010 đạt tổng doanh thu là 267,671 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 20,774 tỷ đồng; năm 2011 đạt tổng doanh thu 147,502 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 1,514 tỷ đồng; năm 2012 tổng doanh thu đạt 700,538 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 3,759 tỷ đồng. Số liệu năm 2013 cũng được Cienco 5 công bố với tổng doanh thu đạt 714,612 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 5,2 tỷ đồng…

Giá trị của doanh nghiệp của Cienco5 hiện đạt gần 440 tỷ đồng, gấp 8,3 lần so với vốn của nhà nước cấp ban đầu cho doanh nghiệp (53 tỷ đồng). Sau cổ phần hóa, Cienco5 nộp về cho nhà nước 280 tỷ đồng so với 53 tỷ đồng vốn được nhà nước cấp ban đầu, trong khi nhà nước vẫn còn nắm giữ hơn 153 tỷ đồng vốn tại Cienco5.

Thông tin của Cienco 5 cũng cho biết, hiện tổng nợ của Cienco 5 là 608, 680 tỷ đồng, tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp là 1.098,577 tỷ đồng. Tổng giám đốc Cienco5 Hà Hùng cho biết, trong số nợ trên hiện nay thì khoản vay ngắn hạn của ngân hàng để đầu tư sản xuất kinh doanh là 239 tỷ đồng, còn lại là số nợ do đầu tư vào các dự án BOT và số nợ này sẽ giảm dần theo từng năm.

Ông Hà Hùng cho rằng: "Số nợ trên của Cienco5 là bình thường trong hạn mức và khả năng an toàn tài chính của Cienco5".

Với tình hình tài chính và triển vọng của Cienco5 hiện có, cuộc bán đấu giá cổ phần của Cienco5 sắp tới sẽ đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra, ông Hà Hùng chia sẻ.

Liên quan đến việc quản lý 35% vốn nhà nước tại Cienco5 sau cổ phần hóa, ông Bạch Ngọc Du – Chủ tịch HĐTV Cienco 5 cho biết, theo kế hoạch, đến cuối năm 2015, phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ được bàn giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) quản lý.

Ông Du cũng cho biết, hiện đã có 2 nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua cổ phần của Cienco 5 – đó là Tập đoàn đầu tư Việt Phương (ở Hà Nội) và Công ty CP Đầu tư Nam Trí (ở Đà Nẵng). Ông Du cho biết, đây là 2 nhà đầu tư có tiềm lực tài chính hiện nay.

Cienco5 đặt ra kế hoạch trong thời gian tới với những thông số hết sức khả quan. Theo đó, Cienco đặt kế hoạch cho năm 2014 với tổng doanh thu đạt 2.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 88 tỷ đồng, trả cổ tức 10%. Đến năm 2015 Cienco5 sẽ nâng vốn điều lệ lên 550 tỷ đồng, đồng thời doanh thu và lợi nhuận sẽ tăng lên gấp đôi năm 2014 tương ứng là 4.350 tỷ đồng doanh thu và 174 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế./.

Mai An