CII cho rằng, việc thực hiện giãn cách và dừng thi công xây dựng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, bao gồm cả việc hoàn thiện pháp lý và thi công. Do vậy, việc hạch toán doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch trong năm 2021 gần như bắt buộc phải sang hạch toán trong năm 2022.

Đối với hoạt động thu phí giao thông, CII đã dừng thu phí theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc dừng thu phí không ảnh hưởng đến các dự án BOT trong dài hạn, nhưng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, lợi nhuận trong năm tài chính 2021.

Về tình hình tài chính của công ty, nợ phải trả của CII tính đến thời điểm 30/6/2021 ghi nhận mức 22.487 tỷ đồng, gấp 2,9 lần vốn chủ sở hữu.

Trong cơ cấu nợ, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ghi nhận mức 4.427 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn lên tới 13.074 tỷ đồng.

Riêng trong phần vay và nợ thuê tài chính dài hạn có khoảng một nửa là các khoản vay dài hạn tại các ngân hàng thương mại như VietinBank, BIDV, TPBank, HDBank, VPBank, ACB… Còn lại khoảng một nửa trong số vay tài chính dài hạn là các khoản vay trái phiếu.

Về kinh doanh, doanh thu thuần nửa đầu năm 2021 đạt 2.032 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước; nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ chưa bằng 30% so với cùng kỳ năm trước, đạt 105 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần trong hoạt động kinh doanh nửa đầu năm 2021 ghi nhận mức âm 802 tỷ đồng./.

Chí Tín