Theo đó, số cổ phiếu được chấp thuận niêm yết bổ sung là 5.672.362 cổ phiếu. Với tổng giá trị niêm yết bổ sung theo mệnh giá là hơn 56,7 tỷ đồng.

Ngày niêm yết có hiệu lực là ngày 08/11/2013.

Hiện tại CNG có 21.327.638 cổ phiếu đăng lưu hành. Kết thúc phiên giao dịch ngày 06/11/2013 cổ phiếu CNG có giá là 31.200 đồng/ cồ phiếu.

Được biết, CNG có số vốn điều lệ là 213,276 tỷ đồng. Cty hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực chiết nạp khí thiên nhiên CNG, LNG và LPG ;cung cấp các dịch vụ cải tạo, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt các thiết bị chuyển đổi cho các phương tiện sử dụng nhiên liêu thiên nhiên CNG, LNG và LPG;kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí CNG, LNG và LPG và kinh doanh các nhiên liệu khác theo quy định của pháp luật./.

Hồng Quyên