So với cùng kỳ, doanh thu quý I/2023 của REE đạt tăng trưởng 15,8%, lợi nhuận sau thuế tăng 10,5%.

Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong quý I/2023 chủ yếu đến từ mảng thủy điện do nguyên nhân khách quan thuận lợi nhờ yếu tố thủy văn. Theo đó, yếu tố này bù đắp được kết quả suy giảm của các hoạt động kinh doanh khác trong quý như mảng điện gió, điện mặt trời…

Cơ điện lạnh đạt doanh thu hơn 2,37 nghìn tỷ đồng trong quý I/2023
Cơ điện lạnh (REE) đạt doanh thu hơn 2,37 nghìn tỷ đồng trong quý I. Ảnh: T.L
REE dự chi hàng trăm tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông EVN báo lỗ hơn 26 nghìn tỷ đồng, xin điều chỉnh giá điện

Về cơ cấu các khoản chi phí, chi phí tài chính của REE có tăng khoảng hơn 20 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng gần 18 tỷ đồng… Chi phí bán hàng vẫn giữ mức gần tương đương so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện tại, REE có tổng tài sản là 34.322 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn ghi nhận mức 9.047 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 4.697 tỷ đồng, riêng phải thu ngắn hạn của khách hàng là 3.443 tỷ đồng. Hàng tồn kho tại thời điểm cuối quý I/2023 có giá trị 1.412 tỷ đồng, tương đương thời điểm đầu năm; các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 1.310 tỷ đồng.

Giá trị chứng khoán kinh doanh mà doanh nghiệp này đầu tư ghi nhận khoảng 736 tỷ đồng và công ty đang phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh ở mức 855 triệu đồng.

Cổ phiếu một số doanh nghiệp REE đang đầu tư chứng khoán kinh doanh gồm có Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB)./.