ca da tron

Có 203 Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ ủng hộ việc hủy bỏ Chương trình giám sát cá da trơn của Việt Nam. Ảnh: TL

Theo đó, đã có thêm 34 thành viên nhóm liên minh của Hạ viện Hoa Kỳ ủng hộ việc bãi bỏ Chương trình giám sát cá da trơn của Việt Nam đã được Thượng viện Hoa Kỳ thông qua vào ngày 25/5/2016.

Được biết, trong một lá thư mới nhất được gửi tới Chủ tịch Hạ viện ngày 7/7/2016 nhằm yêu cầu sớm đưa vấn đề ra bỏ phiếu, số hạ nghị sỹ ủng hộ nghị quyết đã lên tới 203 so với con số 169 vào giữa tháng 6 vừa qua. Nếu đạt 218 thì sẽ đủ quá bán để Hạ viện Hoa Kỳ thông qua nghị quyết.

Đồng thời, những hạ nghị sỹ cho rằng, quy định giám sát là lãng phí và rốt cuộc là chủ nghĩa bảo hộ cho các nhà nuôi trồng cá da trơn Hoa Kỳ. Trong khi đó, phe ủng hộ Chương trình giám sát cá da trơn, bao gồm nhiều nhà lập pháp từ các bang phía Nam Hoa Kỳ, tập trung nêu quan ngại về một số vụ gần đây trong đó các nhà giám sát phát hiện tạp chất từ cá da trơn nhập khẩu từ Châu Á.

Ngoài ra, mặc dù hiện nay vẫn chưa chính thức cho biết có thông qua nghị quyết hay không, song sự gia tăng về số thành viên ủng hộ nghị quyết đã gia tăng sức ép đối với Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ để đưa nghị quyết ra bỏ phiếu.

Tuy nhiên, điều này cũng gặp trở ngại đó là phiên họp hiện nay của hạ viện chỉ còn 1 tuần trước khi Quốc hội Hoa Kỳ nghỉ dài đến tháng 9 mới họp trở lại. Vì vậy, tuy có thuận hơn về việc hạ viện có thể sớm bỏ phiếu, nhưng cũng không loại trừ khả năng vấn đề sẽ bị gác lại cho đến kỳ họp tới (tháng 9/2016)./.

Tố Uyên