Theo đó, gần 79 triệu cổ phiếu CTX sẽ bị hủy niêm yết trên HNX từ ngày 12/12/2023. Ngày giao dịch cuối cùng trên sàn HNX là 11/12.

Nguyên nhân cổ phiếu CTX bị hủy niêm yết do Tổng công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và cổ phiếu không có giao dịch tại sàn trong thời hạn 12 tháng, thuộc trường hợp hủy niêm yết bắt buộc theo quy định.

Cổ phiếu CTX sẽ bị huỷ niêm yết từ ngày 12/12/2023
Ảnh minh họa

Trước đó, HNX cho biết cổ phiếu CTX có khả năng bị hủy bỏ niêm yết do "tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin" và "cổ phiếu không có giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán trong thời hạn 12 tháng".

Đồng thời, HNX yêu cầu CTX có văn bản phản hồi về vấn đề nêu trên chậm nhất trong vòng 5 ngày kể từ ngày 8/11.

Kết thúc quý III/2023, CTX ghi nhận doanh thu đạt 118 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 19,5 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ chỉ đạt hơn 2 tỷ đồng). Luỹ kế 9 tháng, doanh thu của CTX đạt 210 tỷ đồng và lãi hơn 29 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 923 triệu đồng).

CTX cho biết lợi nhuận tăng là do doanh thu quý III/2023 tăng 303%. Qua đó, nâng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên hơn 29 tỷ đồng./.