Theo đó, hơn 23,9 triệu cổ phiếu của KAC và hơn 57,5 triệu cổ phiếu KSH sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc kể từ ngày 5/9/2019.

HSX cho biết, nguyên nhân khiến 2 cổ phiếu này bị hủy niêm yết bởi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp mà HSX hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Trước đó, cổ phiếu KAC bị đưa vào kiểm soát đặc biệt từ ngày 5/6/2018 với cùng lý do vi phạm công bố thông tin và bị đưa vào diện ngừng giao dịch kể từ 19/4/2019 cũng do vi phạm công bố thông tin.

Cổ phiếu KSH đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ 20/5/2019 do vi phạm quy định về nghĩa vụ công bố thông tin và vào diện tạm ngừng giao dịch từ ngày 20/6/2019, cũng với lý do tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin./.

Hồng Quyên