BIDV

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế phối hợp với các ngân hàng rà soát về L/C, chưa đặt vấn đề truy thu thuế đối với trường hợp này. Ảnh: NM.

Đang yêu cầu các cục thuế phối hợp với ngân hàng rà soát

Trước thông tin cho rằng, cơ quan thuế yêu cầu ngân hàng rà soát, kê khai và nộp thuế GTGT đối với các khoản thu từ L/C phát sinh từ 1/1/2011 đến nay, ông Nguyễn Văn Phụng cho biết, Tổng cục Thuế đang cùng với các ngân hàng rà soát, chưa đặt vấn đề truy thu như báo chí thông tin.

Theo ông Phụng, Luật Thuế GTGT ngay từ khi được ban hành và có hiệu lực từ 1/1/1999 cho đến nay vẫn giữ nguyên, chưa có thay đổi gì. Việc rà soát tình hình thực hiện kê khai, nộp thuế đối với các ngân hàng là chức năng, nhiệm vụ của ngành Thuế.

“Sở dĩ cơ quan thuế có văn bản đề nghị các cục thuế phối hợp với các ngân hàng rà soát vì trong một số năm gần đây, một số cơ quan thuế, ngân hàng, tổ chức tín dụng được các cơ quan chức năng kiểm toán, thanh tra, kiểm tra và nêu vấn đề này. Vấn đề đặt ra là ngân hàng và cơ quan thuế đã thực hiện đúng quy định về thuế GTGT đối với L/C chưa?” - ông Phụng nói.

Đại diện Tổng cục Thuế cũng cho biết, trước những ý kiến trên, Tổng cục Thuế đã có công văn yêu cầu các cục thuế hướng dẫn các ngân hàng rà soát lại để kê khai thuế cho đúng. “Cá nhân tôi cho rằng, nếu đã là cho vay, bảo lãnh ngân hàng thì không phải nộp thuế GTGT. Nhưng nếu là dịch vụ, thì đề nghị thực hiện khai và nộp thuế theo luật định. Chúng tôi khẳng định cơ quan thuế không thể làm sai luật” - ông Phụng cho biết.

Đáng chú ý, theo đại diện Tổng cục Thuế, tại văn bản gửi các cục thuế không nêu vấn đề truy thu thuế GTGT đối với các ngân hàng, mà chỉ hướng dẫn các cục thuế đồng hành cùng ngân hàng rà soát lại việc kê khai thuế GTGT lâu nay đang thực hiện như thế nào.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Phụng, hoạt động cho vay, đi vay, bảo lãnh không chịu thuế GTGT. Tất cả các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế cũng không đề cập đến việc thu thuế GTGT đối với các hoạt động trên.

Nhiều nước trên thế giới áp dụng thu thuế đối với thư tín dụng

Trước câu hỏi cho rằng hoạt động L/C đã diễn ra từ lâu, nhưng vì sao bây giờ cơ quan thuế mới đặt vấn đề này? Ông Phụng cho rằng theo Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 quy định hoạt động thư tín dụng là dịch vụ.

Bên cạnh đó, như đã nói trên đây, cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã nêu vấn đề L/C là hoạt động dịch vụ, nhưng ngân hàng đã kê khai không đúng. Từ ý kiến này, để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, Tổng cục Thuế mới có chỉ đạo các cục thuế cùng với ngân hàng rà soát lại.

Sau khi rà soát, nếu thống nhất được L/C là hoạt động dịch vụ, thì ngân hàng sẽ phải khai bổ sung thuế GTGT. Khi khai bổ sung thì ngân hàng lấy nguồn nào để nộp là việc của ngân hàng, cơ quan thuế không can thiệp.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, trong gần 200 nước hiện nay đang áp dụng thuế GTGT, thì 50% các nước trong số đó có thu dịch vụ L/C. Vì theo Luật Thuế GTGT, hàng hóa dịch vụ là đối tượng chịu thuế GTGT. Đối với Việt Nam, Luật Thuế GTGT lần đầu tiên của Việt Nam được ban hành và có hiệu lực từ 1/1/1999 và đến nay vẫn quy định rất rõ vấn đề này.

“Hiện nay cơ quan thuế đang thực hiện thu thuế GTGT theo Luật Thuế GTGT và theo hướng dẫn của Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính” - ông Phụng cho biết.

Trả lời ý kiến cho rằng, trước kiến nghị của Hiệp hội Ngân hàng, cơ quan nào sẽ quyết định có truy thu hay không truy thu thuế GTGT đối với hoạt động L/C, ông Phụng cho biết, Quốc hội là cơ quan ban hành luật; Chính phủ ban hành nghị định; các bộ, cơ quan thuộc chính phủ sẽ ban hành các thông tư hướng dẫn với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực chuyên ngành.

“Pháp luật quy định đến đâu, quy định đến thời điểm nào áp dụng thì ngành Thuế cũng phải tuân thủ, không thể thực hiện khác được. Kiến nghị của Hiệp hội Ngân hàng cho rằng việc thu thuế GTGT với trường hợp L/C là không đúng bản chất, nhưng thu thuế là thu theo luật, chứ không phải thu theo đạo lý” - ông Phụng nói./.

Nhật Minh