Đồng loạt ra quân thu ngân sách

Ghi nhận khí thế "ra quân" tại các địa phương cho thấy, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm: trong đó, tập trung nỗ lực, triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thu hiệu quả để hoàn thành dự toán do UBND thành phố và Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giao với thành tích cao nhất. Đơn vị cũng triển khai kịp thời các chương trình, kế hoạch để thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, trọng tâm là xây dựng, hoàn thiện công tác quản lý thuế dựa trên nền tảng điện tử; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền hỗ trợ, chú trọng cung cấp các dịch vụ thuế điện tử nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí và thời gian cho người nộp thuế, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đồng thời, đơn vị cũng triển khai kịp thời các chính sách thuế mới, các chính sách miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ người nộp thuế (NNT) nhanh chóng phục hồi, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả năm 2023; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí.

Tại Hà Nội, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội cho hay, sẽ luôn bám sát các chỉ đạo của trung ương, thành phố (Thành ủy, HĐND, UBND) và Tổng cục Thuế trong công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ đó cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp công tác thu NSNN để triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả.

Nguồn: Tổng cục thuế. Đồ hoạ: Thế Dương
Nguồn: Tổng cục thuế. Đồ hoạ: Thế Dương

Đồng thời, cơ quan thuế Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT, đặc biệt là triển khai kịp thời các chính sách tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ NNT để nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu. Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác cưỡng chế thu hồi nợ thuế và kịp thời thu các khoản tiền thuế, tiền thuê đất phải nộp khi hết thời gian được gia hạn; Tăng cường quản lý đối tượng nộp thuế, giám sát kê khai thuế thường xuyên và đẩy mạnh chống thất thu ngân sách, hạn chế thanh tra - kiểm tra, hoặc thanh tra - kiểm tra theo chuyên đề; Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan thuế với đơn vị trung ương và thành phố trong công tác quản lý thu ngân sách. Đặc biệt, các đơn vị tập trung phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các sở, ngành, các cấp chính quyền địa phương trong công tác khai thác tăng thu từ đất, cũng như trong công tác thu hồi nợ thuế, nợ nghĩa vụ tài chính về đất...

Kích hoạt đồng bộ các giải pháp quản lý thuế

Chia sẻ của đại diện Cục thuế Thái Nguyên, ông Đỗ Trọng Nghĩa – Cục trưởng cho biết, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, bên cạnh việc duy trì và đảm bảo thực hiện tốt các chức năng: tuyên truyền hỗ trợ NNT; kê khai kế toán thuế; thanh tra kiểm tra; quản lý nợ…, Cục Thuế Thái Nguyên đưa ra các giải pháp trọng tâm nhằm quản lý tốt nguồn thu và tăng thu NSNN.

Các giải pháp Cục Thuế Thái Nguyên đưa ra gồm: Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan thuế với các sở, ngành, các cấp chính quyền địa phương và các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính trong công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn; bao quát nguồn thu, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu và nâng cao chất lượng công tác dự báo thu; tăng cường công tác quản lý kê khai và kiểm soát hoàn thuế của NNT…

Tại Bắc Ninh, ông Ngô Xuân Tòng - Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh cho hay, xác định nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023 có những thuận lợi và khó khăn đan xen, bởi dự báo tình hình thế giới và khu vực còn những diễn biến phức tạp, khó lường. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN các cấp lãnh đạo giao, ngoài việc tiếp tục chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, NNT trên địa bàn vượt qua khó khăn, Cục Thuế Bắc Ninh cũng sẽ chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, UBND các cấp những giải pháp về cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư hỗ trợ NNT, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế, tạo lập nguồn thu cho NSNN đảm bảo tính bền vững…

1.800 tỷ đồng kê khai, nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài

Ngay ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023 (27/1), các nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) đã thực hiện kê khai, nộp thuế đạt 1.800 tỷ đồng qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Trong đó, các NCCNN đã kê khai và nộp thuế qua Cổng Thông tin điện tử dành cho NCCNN như: Meta: 34,5 triệu EURO; Google: 28,8 triệu USD; Apple: 174 tỷ VND...

Đại diện Tổng cục Thuế cho rằng, đây là một tín hiệu hết sức đáng mừng trong công tác phối hợp kê khai và thu thuế giữa cơ quan thuế Việt Nam và các NCCNN ngay từ những ngày đầu năm mới. Điều này thể hiện sự tin cậy, uy tín và nghiêm túc chấp hành pháp luật thuế của các NCCNN đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số trên lãnh thổ Việt Nam.

Đối với Cục Thuế Thanh Hóa, ông Mai Đình Tú – Phó Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa cho hay, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thu NSNN năm 2023 để tổ chức thực hiện có hiệu quả, nhằm phấn đấu hoàn hành vượt mức nhiệm vụ các cấp lãnh đạo giao. Đồng thời, cục thuế sẽ phát động phong trào thi đua, thực hiện quyết liệt các nhóm giải pháp công tác thuế theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế…

Bằng việc thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thuế, lũy kế tháng 1/2023 toàn ngành Thuế quản lý ước đạt 165.700 tỷ đồng, đạt 12,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 104,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 5.300 tỷ đồng, bằng 12,6% so với dự toán, bằng 167,7% so với cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 160.400 tỷ đồng, bằng 12% so với dự toán pháp lệnh, bằng 103,1% so với cùng kỳ. Thu thuế, phí nội địa ước đạt 131.900 tỷ đồng, bằng 12,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 105,4% so với cùng kỳ năm 2022.