Chiều 5/11, Cục Quản lý giá và Cục Tin học và Thống kê Tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức Họp Ban triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn 2. Trong giai đoạn này sẽ triển khai thêm ở 9 bộ, ngành, 43 sở tài chính địa phương, 280 doanh nghiệp thẩm định giá và 3 tập đoàn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn- Cục trưởng Cục Quản lý giá, Trưởng ban triển khai dự án chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp, có ông Nguyễn Đại Trí- Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính; đại diện các bộ, ngành; sở tài chính các tỉnh và doanh nghiệp thẩm định giá.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn 2 triển khai tại nhiều bộ, địa phương
Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn 2 sẽ triển khai tại nhiều bộ, ngành, địa phương

Giai đoạn 1 đã có một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính như: Cục Quản lý giá; Cục Tin học và Thống kê tài chính; Cục Quản lý công sản; Tổng cục Thuế; Tổng cục Hải quan; 20 sở tài chính và 10 doanh nghiệp thẩm định giá.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, ông Nguyễn Anh Tuấn- Cục trưởng Cục Quản lý Giá cho biết, giai đoạn 1 của dự án Cơ sở Dữ liệu quốc gia về giá đã được triển khai khá tốt, từ thời điểm tháng 7/2018.

Trong giai đoạn 2, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, sẽ tiếp tục triển khai đồng loạt đến 9 bộ ngành; 43 sở tài chính và một số hiệp hội, hội, tổng công ty; các doanh nghiệp thẩm định giá theo quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Quy mô của việc triển khai giai đoạn 2 này cũng lớn hơn. Theo đó, sẽ nâng cấp mở rộng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu nhằm thu thập, quản lý, khai thác các nội dung của Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá được quy định trong Khoản 11, Điều 1, Nghị định số 149/2016/NĐ-CP mà chưa được triển khai trong giai đoạn 1, bao gồm: giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký giá, kê khai giá của doanh nghiệp Đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 9, Điều 1, Nghị định số 149/2016/NĐ-CP...

Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn 2 sẽ mở rộng phạm vi thu thập đến 43 sở tài chính chưa được triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn 1.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 93/2021/TT-BTC quy định cấu trúc, định dạng dữ liệu kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về giá.

Thông tư này tạo nền tảng xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá trên phạm vi cả nước, chạy chung trên nền tảng công nghệ kết nối với các bộ, ngành có nhu cầu cung cấp và chia sẻ thông tin. Thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng đối tượng, ngày một bồi đắp thêm thông tin, để phục vụ nhu cầu nhiều đối tượng.

Ông Nguyễn Đại Trí- Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính cho biết, với giai đoạn 2 này, phạm vi mở rộng rất nhiều: 9 bộ, ngành có liên quan, 43 sở tài chính và 280 doanh nghiệp thẩm định giá, 3 tập đoàn.

“Ước tính cùng với giai đoạn 1, 1.200 chức năng khác nhau phục vụ các công việc khác nhau. Với vai trò là chủ đầu tư, Cục Tin học và Thống kê Tài chính mong muốn hệ thống được đầu tư đi vào cuộc sống và hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý giá”- ông Nguyễn Đại Trí nói.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe giới thiệu tổng quan hệ thống, các tính năng chung đối với người được cấp tài khoản, chưa được cấp tài khoản; giới thiệu nhóm chức năng khai thác.

Đại diện Cục Quản lý giá cũng đã giải đáp một số thắc mắc của đại diện đến từ khối các bộ, ngành, doanh nghiệp thẩm định giá…/.

Hiện trạng dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

Giá hàng hóa dịch vụ do Nhà nước định giá, trong đó, giá hàng hóa, dịch vụ do Bộ Tài chính định giá theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP và các pháp luật chuyên ngành có liên quan gồm 105 bảng giá.

Giá hàng hóa, dịch vụ do các bộ, ngành khác định giá gồm 106 bảng giá, tương đương khoảng 37.187 thông tin dữ liệu. Khung giá đất, khung giá cho thuê mặt nước do Chính phủ ban hành theo văn bản mới nhất tại thời điểm triển khai: 2 bảng giá gồm 815 thông tin dữ liệu.

Giá hàng hóa dịch vụ thuộc diện phí chuyển sang cơ chế định giá, giá do Bộ Tài chính định giá, gồm 145 bảng giá.

Dữ liệu thông tin tài sản nhà nước, tài sản hạ tầng giao thông đường bộ (từ Cục Quản lý công sản), gồm: 521.242 tài sản nhà nước từ; 26.124 tài sản hạ tầng giao thông đường bộ và 14.839 Công trình nước sạch nông thôn.