Đối tượng, hồ sơ, thủ tục khai thuế

Theo quy định của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Quản lý thuế số 38 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đối tượng chịu thuế là đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh.

Người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế. Trường hợp được giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án phát triển nhà ở, thì người được giao đất, cho thuê đất là người nộp thuế. Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân khác thì người nhận chuyển nhượng là người nộp thuế.

Hồ sơ khai thuế, địa điểm nộp hồ sơ: Tờ khai thuế theo mẫu tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính; bản chụp các giấy tờ liên quan đến thửa đất chịu thuế; bản chụp các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn giảm thuế (nếu có). Trường hợp chưa có mã số thuế thì cần bản chụp giấy tờ tuỳ thân hợp lệ.

Có thể tra cứu, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp qua eTax Mobile
Đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh thuộc đối tượng phải nộp thuế đất phi nông nghiệp. Ảnh minh họa.

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế: Tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông, hoặc tại chi cục thuế nơi có đất chịu thuế. Ngoài ra, người nộp thuế có thể nộp hồ sơ qua cơ quan được uỷ nhiệm thu thuế.

Về nguyên tắc khai thuế, theo quy định pháp luật, người nộp thuế có trách nhiệm khai chính xác vào Tờ khai thuế các thông tin liên quan đến người nộp thuế như: tên, số CMT/CCCD, mã số thuế, địa chỉ nhận thông báo thuế; các thông tin liên quan đến thửa đất chịu thuế như diện tích, mục đích sử dụng.

Nếu đất đã được cấp giấy chứng nhận thì phải khai đầy đủ các thông tin trên giấy chứng nhận như số, ngày cấp, số tờ bản đồ, diện tích đất, hạn mức (nếu có). Thời hạn kê khai chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ.

Hằng năm, người nộp thuế không phải kê khai lại tờ khai. Trường hợp phát sinh các sự việc dẫn đến sự thay đổi về người nộp thuế, phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp thì người nộp thuế phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh các sự việc trên.

Cơ quan chức năng (UBND cấp xã, hoặc văn phòng đăng ký đất đai) có trách nhiệm xác nhận vào Tờ khai tại phần xác định của cơ quan chức năng và chuyển đến cơ quan Thuế để ban hành thông báo thuế.

Quy trình quản lý thuế

Cơ quan Thuế tiếp nhận Tờ khai từ cơ chế một cửa liên thông, hoặc từ người nộp thuế (người nộp thuế nộp trực tiếp, hoặc nộp qua cơ quan được uỷ nhiệm thu thuế). Phát hành thông báo thuế và chuyển đến người nộp thuế, hoặc cơ quan uỷ nhiệm thu để thu thuế đối với hộ gia đình, cá nhân.

Theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân, cơ quan Thuế ký hợp đồng uỷ nhiệm thu với UBND phường xã. Phạm vi công việc của cơ quan được uỷ nhiệm thu là: thu, phát tờ khai thuế và chuyển đến cơ quan Thuế; phát thông báo thuế đến người dân; đôn đốc thu nộp và nộp tiền thuế đã thu vào ngân sách nhà nước.

Thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Cơ quan Thuế ban hành thông báo thuế căn cứ Tờ khai của người nộp thuế đã có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Thời hạn lần đầu chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo thuế; nộp hàng năm chậm nhất là ngày 31/10. Trường hợp chậm nộp thuế sẽ phải nộp tiền chậm nộp là 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Bên cạnh việc nộp thuế trực tiếp qua cơ quan uỷ nhiệm thu, cơ quan Thuế cũng khuyến khích người dân nộp thuế bằng phương thức điện tử qua app eTax Mobile của Tổng cục Thuế, hoặc các app của các ngân hàng thương mại xây dựng hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Về miễn, giảm thuế: Các trường hợp miễn giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được quy định cụ thể tại Điều 9, Điều 10 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và hướng dẫn tại Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính.

Về thủ tục miễn giảm thuế: Hồ sơ, thủ tục miễn giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 57 Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, với vai trò, chức năng của cơ quan Thuế, kể từ khi Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được Quốc hội thông qua, cục thuế đã triển khai nhiều giải pháp quản lý như: tham mưu UBND Thành phố ban hành chỉ thị để triển khai thực hiện Luật; thường xuyên phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận huyện, thị xã; tham mưu báo cáo với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về các vướng mắc, bất cập khó khăn trong quản lý đồng thời đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật.

Có thể tra cứu, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp qua eTax Mobile
Người nộp thuế có thể dễ dàng tra cứu, khai thuế và nộp thuế trên ứng dụng eTax Mobile. Ảnh: TL.

Cục thuế thường xuyên có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các chi cục thuế về chính sách, quy trình thực hiện, phối hợp với cơ quan chức năng, chuẩn hoá cơ sở dữ liệu về người nộp thuế, nợ thuế, hiện đại hoá công tác thu nộp.

Các chi cục thuế cũng thường xuyên tham mưu, báo cáo UBND cấp huyện; phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã và cơ quan được uỷ nhiệm thu thuế trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, công tác quản lý thuế.

Cũng theo Cục Thuế TP. Hà Nội, việc gia tăng nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đối với Nhà nước cũng đã góp phần thúc đẩy việc sử dụng đất có hiệu quả và hợp lý, tăng cường vai trò điều tiết của các khoản nghĩa vụ tài chính đất đai.

Bên cạnh đó, chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp góp phần giúp Nhà nước quản lý, kiểm soát được hoạt động sử dụng đất của các chủ thể sử dụng đất, quản lý, kiểm soát được tài sản trong dân cư; đồng thời tác động, điều chỉnh hoạt động sử dụng đất hướng đến mục tiêu tiết kiệm và hiệu quả.

Tuy nhiên, Cục Thuế TP.Hà Nội cho rằng, do người nộp thuế sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn rất lớn với gần 1,8 triệu hộ. Địa bàn Hà Nội rộng lớn với 30 quận huyện, thị xã với đặc điểm về kinh tế, xã hội, dân trí khác nhau, nên không tránh khỏi một số trường hợp còn sai sót, nhầm lẫn; đối tượng phải nộp thuế còn chưa quản lý triệt để, đảm bảo 100% người nộp thuế kê khai nộp thuế.

Ứng dụng công nghệ để tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, sẽ tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức để người nộp thuế biết, hiểu và đồng thuận, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật thuế. Tuyên truyền về nộp thuế điện tử để người nộp thuế thực hiện đảm bảo rõ ràng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian, công sức của toàn xã hội.

Tiếp tục tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện phối hợp tốt hơn trong công tác quản lý thuế và tạo thuận lợi cho người dân trong kê khai nộp thuế; tranh thủ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Tiếp tục rà soát các vướng mắc, bất cập về chính sách, quy trình, quy chế phối hợp, công nghệ thông tin để báo cáo và đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, hoàn thiện.

Tiếp tục chỉ đạo các chi cục thuế rà soát lại toàn bộ cơ sở dữ liệu quản lý để chuẩn hoá, tăng cường công tác quản lý đối tượng và công tác hiện đại hoá thu nộp; đẩy mạnh triển khai ứng dụng eTax Mobile để người nộp thuế có thể tự tra cứu các thông tin về nghĩa vụ thuế, thông tin đăng ký thuế cá nhân, người phụ thuộc, các nguồn thu nhập của cá nhân, nhận thông báo thuế, thực hiện các nghĩa vụ thuế, phí và các khoản thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ…

Ứng dụng eTax Mobile cũng có nhiều các tiện ích khác, giúp tìm hiểu thông tin trong lĩnh vực thuế, tính thuế, tra cứu bảng giá lệ phí trước bạ ô tô, xe máy…