Theo đó, năm 2017 công ty đạt doanh thu 3.646 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 31 tỷ đồng, cổ tức 11%. Năm 2018 Codupha đặt kế hoạch doanh thu 3.580 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 29,4 tỷ đồng và cổ tức tối thiểu 12%.

Theo biên bản đại hội, Codupha có 378 cổ đông và vốn điều lệ 182,7 tỷ đồng, thuộc loại hình công ty đại chúng quy mô lớn. Đáng chú ý, dù đã cổ phần hóa từ 2015 nhưng đến nay Codupha vẫn chưa đăng ký giao dịch upcom.

Công ty mẹ của Codupha là Tổng công ty Dược Việt Nam hiện đang giao dịch trên sàn upcom với mã chứng khoán DVN. Chính Báo cáo ban kiểm soát Codupha cũng đề cập đến tình trạng công ty chậm lên sàn upcom và bị phạt vi phạm hành chính về chứng khoán.

Hiện nay Tổng công ty Dược Việt Nam nắm giữ 66,35% cổ phần, cổ đông chiến lược Công ty CP dược phẩm Bến Tre nắm giữ 23,14%./.

Hồng Quyên