xuat khau

Cần khẩn trương rà soát, xây dựng và công bố danh mục hàng hóa để đầy nhanh thông quan. Ảnh: ĐT

Cụ thể, các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành cần khẩn trương rà soát, xây dựng và công bố danh mục hàng hóa và ghi mã số HS đối với các hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo danh mục hàng hóa tại Phụ lục I và II ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP theo đúng quy định.

Đồng thời công bố danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm dịch, kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan và hướng dẫn cụ thể việc kiểm tra, xác nhận chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo đúng quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã và đang triển khai hiệu quả các giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) hoạt động xuất nhập khẩu (XNK).

Theo Tổng cục Hải quan trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan triển khai tích cực các giải pháp để cải cách thủ tục hành chính theo kế hoạch đã ban hành theo 3 nhóm giải pháp trọng tâm, đó là tập trung vào việc rà soát, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính để giảm số lượng chứng từ trong hồ sơ; đơn giản hóa thủ tục; triển khai cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế một cửa quốc gia; tiếp tục triển khai dự án thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS) giai đoạn 2./.

Theo VGP