Công bố quyết định thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, kit test tại TP. Hồ Chí Minh

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn công bố quyết định thanh tra. Ảnh: CTV

Cùng dự có Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, đại diện lãnh đạo Thanh tra, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cùng một số sở, ban, ngành liên quan.

Theo Quyết định, Thanh tra Chính phủ thanh tra việc mua sắm thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit test xét nghiệm, vắc -xin và thuốc phòng chống dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2021. Trường hợp cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ thanh tra trên.

Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không kể các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật).

Đoàn thanh tra gồm 12 thành viên, trong đó ông Nguyễn Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục III, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn cho biết, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ phải thanh tra trong vòng 30 ngày. Đây là thanh tra theo kế hoạch được duyệt. Thanh tra Chính phủ thành lập 3 đoàn thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, kit test, vắc - xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ Y tế, TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Theo ông Huẩn, đây là nhiệm vụ rất quan trọng mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra. Do đó thực hiện thanh tra đầy đủ nội dung, kịp thời, đúng pháp luật và thống nhất về thời gian, thời điểm thanh tra trên phạm vi cả nước.

Tại buổi công bố quyết định thanh tra, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã giao Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các sở ngành chuẩn bị báo cáo, các tài liệu có liên quan cho đoàn thanh tra, đồng thời giao Chánh Thanh tra TP. Hồ Chí Minh giúp Chủ tịch UBND thành phố trong việc triển khai thực hiện quyết định thanh tra của Thanh tra Chính phủ./.