TCHQ

Cụ thể, 2 doanh nghiệp (DN) được công nhận đại lý làm thủ tục hải quan có địa chỉ tại Hà Nội là; Công ty TNHH GK Logistics Việt Nam, Công ty TNHH Tốc Hành Phương Đông.

2 DN có địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh được công nhận làm thủ tục đại lý hải quan là: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đường Việt và Công ty TNHH Quốc tế Phúc Sơn Việt.

Tổng cục Hải quan yêu cầu trong quá trình hoạt động các công ty trên có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC./.

Ngọc Linh