Công ty Chang Shin Việt Nam là DN 100% vốn đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc, hoạt động tại Việt Nam từ năm 1995 đến nay, chuyên sản xuất giày Nike. Hiện tại, DN có trên 26.000 lao động, khả năng sản xuất trên 60.000 đôi giày một ngày.

Đến nay, DN được nhà nước Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều bằng khen khác về các hoạt động xã hội, môi trường, an toàn lao động, thực hiện tốt các chính sách của nhà nước.

Thời hạn áp dụng chế độ DN ưu tiên của Công ty Chang Shin Việt Nam là 3 năm (36 tháng), kể từ ngày 20/7/2015. Sau thời hạn này, nếu DN đáp ứng các điều kiện quy định của nhà nước thì sẽ được Tổng cục Hải quan xem xét để tiếp tục được áp dụng chế độ ưu tiên.

Như vậy, đến thời điểm hiện nay, Tổng cục Hải quan đã tiến hành lựa chọn và công nhận 9 DN Hàn Quốc được ưu tiên trong lĩnh vực hải quan. Để được hưởng những chế độ ưu tiên thủ tục hải quan, DN phải đáp ứng những điều kiện quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ 15/3/2015) và Thông tư 72/2015/TT-BTC (ngày 12/5/2015) của Bộ Tài chính...

Theo đó, điều kiện để được xem xét, công nhận chế độ ưu tiên về thủ tục hải quan là: DN xuất khẩu, nhập khẩu đạt kim ngạch 100 triệu USD/năm; DN xuất khẩu hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đạt kim ngạch 40 triệu USD/năm; DN xuất khẩu hàng hóa là nông sản, thủy sản sản xuất hoặc nuôi, trồng tại Việt Nam đạt kim ngạch 30 triệu USD/năm.../.

Hải Anh