Quyết định xử phạt nêu rõ, TGG bị phạt 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

TGG không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) các tài liệu: Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2020; thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021…

Công ty cổ phần Louis Capital bị phạt do vi phạm nhiều lỗi
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, TGG cũng bị phạt 125 triệu đồng do không đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên hội đồng quản trị là thành viên không điều hành; không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập theo quy định (Công ty cổ phần Louis Capital không có thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập).

Ngoài ra, TGG cũng bị phạt 7,5 triệu đồng do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Louis Capital không có người phụ trách quản trị công ty)./.