Theo đó, Công ty Nước Thủ Dầu Một sẽ thực hiện đợt phát hành theo phương thức quyền mua theo tỷ lệ 10:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có một quyền mua, 10 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán dự kiến là 30 nghìn đồng/cổ phiếu.

Công ty Nước Thủ Dầu Một huy động vốn để cổ phần một số doanh nghiệp và trả nợ
Nước Thủ Dầu Một huy động vốn để cổ phần một số doanh nghiệp và trả nợ. Ảnh: T.L
Cơ cấu thời hạn trả nợ cho một số nhóm khách hàng Một doanh nghiệp ở Gia Lai buôn bán phân bón giả bị phạt 136,7 triệu đồng

Tổng số tiền huy động dự kiến là 300 tỷ đồng, trong đó, công ty dự kiến sẽ dùng 143 tỷ đồng để đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ, thời gian đầu tư giải ngân dự kiến trong năm 2023.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông Nước Thủ Dầu Một đã thông qua kế hoạch mua cổ phần của Công ty cấp thoát nước Cần Thơ thực hiện theo hình thức chào mua công khai hoặc hình thức khác theo quy định pháp luật. Trường hợp thực hiện theo hình thức chào mua công khai, Hội đồng quản trị thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông xác định giá và số lượng cổ phần chào mua tương ứng với số tiền đầu tư.

Ngoài ra, công ty sẽ dành hơn 54 tỷ đồng đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần cấp nước Cà Mau, thời gian dự kiến trong năm 2023; đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Cấp nước Tân Gia số tiền 35 tỷ đồng trong năm 2023. Một phần tiền trị giá 64,5 tỷ đồng dự kiến sẽ được công ty trả nợ vay gốc đến hạn cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương, thời gian trả nợ thực hiện trong năm 2023 và năm 2024.

Số tiền còn lại sẽ được công ty dùng trả một phần nợ vay gốc đến hạn cho Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam, thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023./.