Xét đề nghị của Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Hải quan Khánh Hòa, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung của Công ty cổ phần Thanh Yến – Vân Phong, địa chỉ Khu công nghiệp Ninh Thủy, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Tổng cục Hải quan công nhận đủ điều kiện hoạt động kể từ 27/5/2021.

Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung có diện tích 81.487 m2, trong đó gồm: bãi tập kết hàng xuất, bãi tập kết hàng nhập, bãi chứa tang vật vi phạm, bãi tập kết phương tiện vận tải, chịu sự quản lý của Cục Hải quan Khánh Hòa.

Trước đó, vào đầu tháng 5/2021, Tổng cục Hải quan cũng đã ban hành quyết định công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh của Công ty cổ phần Hateco Logistics, có diện tích 5.000 m2 địa chỉ tại quận Long Biên, TP. Hà Nội./.

Ngọc Linh