CPI Hà Nội tăng 1,22% trong 6 tháng đầu năm 2023
CPI Hà Nội tăng 1,22% trong 6 tháng đầu năm 2023.

Trong tháng 6/2023, 9/11 nhóm hàng tăng so với tháng trước. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,53% (tác động làm tăng CPI chung 0,16%); nhóm văn hóa, giải trí, du lịch tăng 0,78% (tác động tăng CPI chung 0,04%); thiết bị, đồ dùng gia đình tăng 0,15%; đồ uống, thuốc lá tăng 0,14%; giao thông tăng 0,10%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,07%; giáo dục tăng 0,03%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,02%.

2 nhóm hàng giảm giá so với tháng trước gồm: nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,71% (tác động làm giảm CPI chung 0,14%); bưu chính viễn thông giảm 0,07%.

Bình quân quý II/2023, CPI tăng 0,2% so với bình quân cùng kỳ năm trước. Bình quân 6 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 1,22% so với bình quân cùng kỳ năm trước. Trong đó 8/11 nhóm hàng có CPI tăng: hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,16%; văn hóa, giải trí, du lịch tương tăng 4,07%; đồ uống, thuốc lá tăng 3,49%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,74%; thiết bị, đồ dùng gia đình tăng 1,32%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,47%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,35%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 3,13%.

Có 3/11 nhóm hàng CPI bình quân 6 tháng năm nay giảm so với bình quân cùng kỳ: giáo dục giảm 4,43%; giao thông giảm 3,46%; bưu chính viễn thông giảm 0,38%./.