CPI trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tăng 0,82%
Chuỗi siêu thị tại TP. Hồ Chí Minh: Ảnh: Sơn Nam

Đóng góp cho chỉ số CPI, nhóm giao thông và nhóm giáo dục được đánh giá là tăng cao nhất trong các nhóm tăng giá trong tháng 11. Trong đó, nhóm giao thông tăng 2,05%, chủ yếu do xăng tăng 5,8% và dầu diezen tăng 5,26%; dịch vụ giao thông công cộng giảm 0,01%. Nhóm giáo dục tăng cao nhất ở mức 4,5%, trong đó đồ dùng học tập giảm 0,2%; dịch vụ giáo dục tăng 4,84%.

So với cùng kỳ, CPI tháng 11/2022 tăng 4,67% với 10/11 nhóm hàng tăng giá, nhóm giáo dục tăng cao nhất với mức 14,67%.; tiếp theo là nhóm nhà ở với mức tăng 6,86%.

Các nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,33% (tháng trước tăng 0,31%) với cả lương thực và thực phẩm đều có mức tăng cao hơn tháng trước; trong đó nhóm lương thực tăng 0,53% (tháng trước tăng 0,28%) với giá gạo tăng 0,04% ( tháng trước tăng 0,10%), lương thực chế biến tăng 1,04% (tháng trước tăng 0,88%).

Nhóm thực phẩm tăng 0,35%; trong đó, thịt gia súc giảm 0,13%; trứng các loại tăng 0,5%; thịt gia cầm tăng 0,9%; thủy sản chế biến tăng 0,24%; rau quả các loại tăng 2,38% (tháng trước tăng 0,95%).

Nhóm đồ uống và thuốc lá giảm 0,01%, trong đó đồ uống không cồn giảm 0,07%, rượu bia và thuốc lá không thay đổi./.