cục

Cục Thuế Quảng Bình hỗ trợ NNT nộp hồ sơ thuế thu nhập cá nhân điện tử.

Thay đổi cả tư duy, cách làm

Theo Cục Thuế Quảng Bình, các giải pháp mới nhằm tập trung mọi nguồn lực hướng đến người nộp thuế (NNT), tiếp cận một cách chủ động, thường xuyên, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tận dụng tối đa ưu thế của công nghệ thông tin, mạng xã hội. Với phương châm đó, qua hơn một năm thực hiện chủ trương của lãnh đạo Cục Thuế Quảng Bình về đổi mới công tác tuyên truyền hỗ trợ, cục thuế đã gặt hái được những thành quả nhất định.

Trong đó, công tác quản lý thuế ngày càng được đổi mới theo hướng tiệm cận với phương pháp quản lý tiên tiến của các nước phát triển, dần phù hợp với các thông lệ quốc tế, vì thế công tác tuyên truyền hỗ trợ phải thay đổi kể cả tư duy nhận thức và cách làm. Ví như, thiếu chủ động trong việc hỗ trợ, tuyên truyền đến NNT. Công chức thuế chờ NNT có nhu cầu mới tuyên truyền, hỗ trợ, vì thế công tác tuyên truyền hỗ trợ luôn bị động.

Mặc khác, một số công chức thuế vẫn duy trì lối tư duy cũ, quản lý NNT theo kiểu mệnh lệnh hành chính, chưa xác định NNT là đối tượng mà công chức thuế phải có bổn phận tận tình phục vụ. Những tư duy cũ đó làm ảnh hưởng đến cách tiếp cận NNT, làm méo mó cách ứng xử, giao tiếp, dẫn đến hiệu quả tuyên truyền hỗ trợ không cao.

Để khắc phục tình trạng đó, Cục Thuế Quảng Bình đã triển khai khảo sát tinh thần, thái độ phục vụ của bộ phận tuyên truyền hỗ trợ bằng phương thức điện tử. Cuộc khảo sát diễn ra đảm bảo khách quan, phản ánh trung thực tâm lý của NNT. Căn cứ kết quả khảo sát, lãnh đạo cục thuế đã có nhiều động thái kiên quyết chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục vụ, đạo đức, kỷ cương kỷ luật công chức.

Đồng thời, cục thuế thường xuyên giám sát, theo dõi mọi hoạt động của các bộ phận có tiếp xúc với NNT, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gây khó khăn, sách nhiểu làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của NNT. Nhờ cách làm đó, nhận thức, thái độ, đạo đức, tư duy của công chức Cục Thuế Quảng Bình có những thay đổi căn bản, theo hướng ngày càng tích cực.

Giải pháp mang tính căn cơ

Nhận thức được vai trò con người trong công tác tuyên truyền hỗ trợ, Cục Thuế Quảng Bình đã lựa chọn, biên chế cho bộ phận tuyên truyền hỗ trợ đủ số lượng và đảm bảo chất lượng. Chỉ nói riêng bộ phận tuyên truyền tại Văn phòng Cục Thuế Quảng Bình đã có 5 chuyên viên chính và kiểm tra viên chính thuế. Lực lượng biên chế đảm bảo tuổi đời trẻ, nhiệt huyết, năng động sáng tạo, giỏi về nhiều lĩnh vực.

Hàng năm, cục thuế quan tâm bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng tuyên truyền hỗ trợ cho công chức. Đặc biệt, cục thuế đã mời các nhà báo có chuyên môn giỏi về truyền đạt kinh nghiệm và kỹ năng viết bài, kỹ năng xử lý truyền thông và tuyên truyền cho tất cả công chức làm nhiệm vụ tuyên truyền, hỗ trợ thuế.

Cục Thuế Quảng Bình cho biết, để công tác tuyên truyền hỗ trợ được rộng rãi, đơn vị đã tận dụng hết các ưu thế của công nghệ thông tin và mạng xã hội. Trong năm 2021, đơn vị đã triển khai thi hành Luật Quản lý thuế cho NNT bằng phương thức điện tử; xây dựng trang fanpage, tổ chức quản lý vận hành thường xuyên, thu hút hàng ngàn lượng người tham gia; đổi mới hình thức, nội dung Trang thông tin điện tử của cục thuế.

Ngoài ra, cơ quan thuế huy động lực lượng cộng tác viên trong và ngoài ngành tham gia viết bài. Nội dung các bài viết, bản tin ngày càng phong phú, đi thẳng vào tâm lý, nguyện vọng, nhu cầu người đọc. Hiện nay, hàng tháng có trên 1.500 lượt người vào đọc, tăng hơn mười lần so với trước khi chưa đổi mới.

Việc hỗ trợ NNT cũng được đổi mới theo hướng chủ động, tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng của từng NNT để hỗ trợ chuyên sâu; chủ động, sáng tạo ra nhiều kênh hỗ trợ, đảm bảo phục vụ NNT tốt nhất. Trong những năm qua, cục thuế thường xuyên tổ chức các cuộc thăm dò nhu cầu của NNT, phối hợp với Hội doanh nghiệp tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan nhà nước để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NNT; từ đó có kế hoạch tổ chức hỗ trợ, tuyên truyền kịp thời, thiết thực, đúng đối tượng.

Những giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền hỗ trợ đã bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực. Ý thức chấp hành pháp luật thuế được nâng lên, thể hiện tỷ lệ đăng ký thuế điện tử đạt 100%, tỷ lệ nộp tờ khai đúng hạn đạt 100%, tỷ lệ nộp thuế điện tử đạt trên 97%, tỷ lệ xác nhận nghĩa vụ nộp ngân sách đạt 100%... Phát huy kết quả đạt được, cục thuế tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp đổi mới đã đề ra và tìm tòi các giải pháp mới phù hợp điều kiện từng thời điểm để áp dụng, nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ trong tình hình mới./.

Theo Cục Thuế Quảng Bình, hàng năm, căn cứ nhu cầu của NNT, cục thuế phối hợp với Hội tư vấn thuế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), công ty tư vấn, đại lý thuế VCA để tổ chức tập huấn kế toán thuế cho doanh nghiệp, hỗ trợ làm quyết toán thuế và tổ chức đối thoại, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế nói riêng và pháp luật về doanh nghiệp nói chung. Cục thuế còn thường xuyên thực hiện gửi mail, tin nhắn cảnh báo NNT khi có những chính sách thuế thay đổi hoặc các nguy cơ tiềm ẩn các dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế.

Kim Thảo