Hoàn thành nhập gạo dự trữ trước hạn

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2022, đặc biệt là việc triển khai nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia (DTQG), ông Nguyễn Quốc Hải - Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Hà Bắc cho biết, điểm nổi bật nhất hoạt động của đơn vị 6 tháng đầu năm 2022 là đã hoàn thành 100% kế hoạch nhập kho DTQG 9.000 tấn gạo, về trước thời hạn cho phép hơn 1 tháng.

Để đạt được kết quả như vậy, Cục DTNN khu vực Hà Bắc đã tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng đấu thầu quốc gia, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, thủ tục quy định của pháp luật về đấu thầu, các văn bản chỉ đạo của Tổng cục DTNN.

Trong ngày 15/3/2022, cùng với các cục DTNN khu vực, Cục DTNN khu vực Hà Bắc thực hiện đấu thầu đồng bộ một lần trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các gói thầu mua gạo DTQG năm 2022. Kết quả lựa chọn nhà thầu đã xác định được 4 nhà thầu đáp ứng yêu cầu cung cấp 9.000 tấn gạo với giá cạnh tranh.

Nguồn: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc. Đồ họa: Văn Chung
Nguồn: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc. Đồ họa: Văn Chung

Ngay khi hoàn tất các thủ tục về đấu thầu, Cục DTNN khu vực Hà Bắc đã chủ động, tích cực đôn đốc các nhà thầu thực hiện thương thảo, ký kết hợp đồng và thực hiện đầy đủ các điều kiện đảm bảo theo quy định. Cùng với đó, Cục DTNN khu vực Hà Bắc đã chỉ đạo các phòng, các chi cục liên quan chuẩn bị nhân lực, kho tàng, công cụ, dụng cụ, phương tiện để sẵn sàng nhập gạo vào kho đảm bảo yêu cầu quy định.

Cục trưởng Nguyễn Quốc Hải nhấn mạnh, sau khi ký kết hợp đồng, đơn vị đã tổ chức tốt khâu giao nhận, kiểm tra chất lượng, bám sát tiến độ, quyết liệt đôn đốc các nhà thầu nghiêm túc thực hiện cam kết theo hợp đồng và tiến hành giao nhận đúng thời gian quy định. Kết quả, tính đến thời điểm ngày 21/5/2022, 9.000 tấn gạo đã được nhập kho DTQG.

Công tác bảo quản đối với 9.000 gạo DTQG nhập mới rất được Cục DTNN khu vực Hà Bắc chú trọng. “Chúng tôi tổ chức kiểm tra chặt chẽ chất lượng 9.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2022 tại các chi cục DTNN khi các nhà thầu trúng thầu và thực hiện hợp đồng; chủ động lấy mẫu đại diện các ngăn, lô đã nhập đầy tại các chi cục để phân tích các chỉ tiêu kỹ thuật, lập phiếu kiểm nghiệm chất lượng cho lô gạo nhập và báo cáo Tổng cục DTNN về số lượng, chất lượng gạo nhập kho” - Cục trưởng Nguyễn Quốc Hải cho biết.

Xuất cấp kịp thời gạo hỗ trợ học sinh và người dân gặp khó khăn

Những tháng đầu năm 2022, Cục DTNN khu vực Hà Bắc đã được giao nhiệm vụ xuất cấp 331,575 tấn gạo hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn để cứu đói cho nhân dân dịp giáp hạt đầu năm 2022; xuất 1.543,620 tấn gạo hỗ trợ học sinh kỳ II năm học 2021 – 2022 cho 2 tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn.

Theo chia sẻ của Cục trưởng Nguyễn Đức Hải: “Hàng năm, Chính phủ xuất cấp không thu tiền gạo DTQG để hỗ trợ đối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông ở xã, thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số miền núi, miền biển và hải đảo. Là đơn vị được giao nhiệm vụ xuất cấp và vận chuyển gạo hỗ trợ cho học sinh, Cục đã triển khai, xây dựng kế hoạch phân bổ số lượng, thành lập tổ giao hàng và quán triệt tinh thần khẩn trương, nghiêm túc thực hiện tốt yêu cầu công tác xuất gạo hỗ trợ”.

Trong quá trình triển khai, mặc dù gặp nhiều khó khăn về điều kiện thời tiết, địa hình tại các địa phương thụ hưởng, đơn vị đã nỗ lực tìm các giải pháp khắc phục và tháo gỡ. Kết quả, đơn vị đã thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch (1.534,62 tấn) bảo đảm an toàn, vượt tiến độ thời gian và được các đơn vị thụ hưởng đánh giá cao về công tác tổ chức giao nhận và chất lượng hàng hóa.

Sẵn sàng nhập vật tư cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh

Triển khai kế hoạch nhập vật tư, năm 2022, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc được phân bổ kế hoạch nhập 5 xuồng cao tốc DT1, 4 xuồng cao tốc DT2, 700 nhà bạt các loại, 15.000 phao áo, 5.000 phao tròn, 100 phao bè, 12 máy phát điện các loại. Đến nay, Cục Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết sẵn sàng nhập vật tư cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh.

Còn với nhiệm vụ xuất gạo hỗ trợ trong thời kỳ giáp hạt, thực hiện lệnh xuất kho của Tổng cục DTNN về việc xuất gạo DTQG hỗ trợ nhân dân tỉnh Lạng Sơn trong thời gian giáp hạt năm 2022 với số lượng 331,575 tấn. Xác định rõ yêu cầu công việc, đơn vị đã triển khai, thành lập tổ giao hàng và quán triệt tinh thần khẩn trương, nghiêm túc. Quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn nhất là khâu vận chuyển, đơn vị đã nỗ lực khắc phục, thực hiện hoàn thành kế hoạch, đảm bảo an toàn và tiến độ thời gian.

Để triển khai tốt nhiệm vụ xuất cấp lương thực DTQG, theo ông Nguyễn Quốc Hải, Cục DTNN khu vực Hà Bắc đã nhận được sự quan tâm, sát sao chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục DTNN. Cục DTNN khu vực Hà Bắc cũng luôn nhận được sự quan tâm đầy đủ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang cùng các cấp, các ngành liên quan. Bên cạnh đó, đơn vị luôn nỗ lực, chủ động thực hiện phối hợp trong triển khai nhiệm vụ, tạo được sự đồng thuận cao, góp phần to lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.