Cụ thể, Cục Hải quan Bình Dương cho biết, ngay từ đầu năm đơn vị đã xây dựng Kế hoạch thực hiện kiểm tra sau thông quan đánh giá tuân thủ pháp luật năm 2022 đối với các doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan phê duyệt; thu thập, phân tích xử lý thông tin, tập trung vào một số lĩnh vực có khả năng gian lận cao làm cơ sở xây dựng mục tiêu kế hoạch kiểm tra sau thông quan.

Trên cơ sở kế hoạch đề ra, trong 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã triển khai thực hiện 33 vụ kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan, tăng thu ngân sách hơn 14,1 tỷ đồng.

Cục Hải quan Bình Dương: Tăng thu hơn 14,1 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

Cán bộ Chi cục Hải quan Sóng Thần tiến hành rà soát danh sách doanh nghiệp cần thu thập và cập nhật thông tin. Ảnh: CTV HQBD

Cục Hải quan Bình Dương xác định, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và kiên quyết đấu tranh, xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm nhằm mục đích không để hình thành đường dây, ổ nhóm buôn lậu trên địa bàn.

Để nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý vi phạm, từ nay đến cuối năm 2022, Cục Hải quan Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh công tác thu thập thông tin; thường xuyên rà soát, kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là phân luồng hàng hóa nhằm phục vụ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách hiệu quả.

Công tác thu thập, phân tích quản lý rủi ro đã phát huy hiệu quả

6 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã thực hiện có hiệu quả công tác thu thập, phân tích quản lý rủi ro đạt kết quả tỷ lệ lô hàng xuất khẩu được áp dụng luồng đỏ (kiểm tra thực tế hàng hóa), chiếm 4,56%/tổng tờ khai nhập khẩu, tỷ lệ tờ khai xuất khẩu luồng đỏ chiếm 1,4%/tổng tờ khai xuất khẩu, góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại.