Hải Phòng

Cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: HQHP

Quán triệt chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Hải Phòng và trước tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Cục Hải quan Hải Phòng yêu cầu trong thời gian tỉnh Hải Dương giãn cách xã hội (từ 16/2/2021 đến 3/3/2021) trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung quan trọng.

Trong đó, đối với các đơn vị có cán bộ công chức (CBCC) nghỉ tết ở tỉnh Hải Dương, TP. Hà Nội hoặc các tỉnh khác nơi có dịch (theo thông báo hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch trên cổng thông tin chính quyền điện tử TP. Hải Phòng có màu cam) thì bố trí làm việc ở nhà (từ xa); các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí CBCC thực hiện nhiệm vụ đảm bảo vừa chống dịch an toàn, vừa đáp ứng yêu cầu công việc.

Các đơn vị, chi cục hải quan chủ động có phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thông quan hàng hóa hoặc giải quyết nghiệp vụ do ảnh hưởng của dịch Covid-19; không tiếp xúc, làm việc trực tiếp với người từ các địa phương có dịch về Hải Phòng.

Cục Hải quan Hải Phòng cũng chỉ đạo việc không tổ chức các đoàn kiểm tra, đoàn công tác tới tỉnh Hải Dương hoặc các địa phương khác nơi có dịch trong thời gian này.

Trước đó, kết luận buổi làm việc với 5 huyện giáp ranh tỉnh Hải Dương về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (ngày 16/2), Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng kết luận: Trong thời gian tỉnh Hải Dương giãn cách xã hội (từ ngày 16/2/2021 đến ngày 3/3/2021), Hải Phòng dừng tiếp nhận tất cả các công dân và hàng hóa từ tỉnh Hải Dương về Hải Phòng.

Trường hợp công dân của tỉnh Hải Dương cố tình về Hải Phòng, nếu bị phát hiện sẽ bắt buộc vào khu cách ly tập trung của thành phố và phải chi trả chi phí cách ly…/.

Ngọc Linh