Tại hội nghị, đại diện Cục Thuế Bắc Giang đã tập trung giải đáp kiến nghị của người nộp thuế về công tác hoàn thuế, ưu đãi thuế; làm rõ một số nội dung liên quan đến việc giảm thuế giá trị gia tăng, sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi mua bán hàng hóa.

Cục Thuế Bắc Giang đối thoại, hỗ trợ người nộp thuế
Đại diện lãnh đạo Cục Thuế Bắc Giang và đại diện doanh nghiệp tham dự hội nghị đối thoại, hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CT

Theo đó, HĐĐT có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật. HĐĐT gồm hóa đơn xuất khẩu, hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng…

Trong khuôn khổ hội nghị, Cục Thuế Bắc Giang cũng đã hướng dẫn một số chính sách thuế mới có hiệu lực năm 2023 tới người nộp thuế như: Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 43/2022/NQ- QH15 về giảm 20% thuế giá trị gia tăng của một số hàng hóa, dịch vụ; Nghị định số 34/2022/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất năm 2022; chính sách giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu…

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế Bắc Giang cho biết, thông qua đối thoại, cơ quan thuế kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ để người nộp thuế chấp hành chính sách pháp luật thuế, tăng thu cho ngân sách nhà nước...