Trong giai đoạn thu ngân sách nước rút, Cục Thuế Bắc Ninh tập trung đôn đốc thu kịp thời các nguồn thuế phát sinh và các khoản thuế, tiền thuê đất hết thời gian được gia hạn, tránh để tăng số nợ thuế, đảm bảo tiến độ thu các tháng cuối năm.

Nguồn thu ngân sách từ thuế, phí sụt giảm mạnh

Báo cáo của Cục Thuế Bắc Ninh cho thấy, lũy kế 9 tháng năm 2021, tổng thu nội địa trên địa bàn đạt 16.418 tỷ đồng, đạt 73,6% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 95,6% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ thuế, phí đạt 12.704 tỷ đồng, đạt 67,6% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 97,1% so với cùng kỳ.

Cục Thuế Bắc Ninh: Dồn lực thu ngân sách chặng nước rút
Cục Thuế Bắc Ninh tổ chức hỗ trợ người nộp thuế bằng hình thức trực tuyến.

Ông Ngô Xuân Tòng – Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh đánh giá, 9 tháng đầu năm nay, tỷ lệ thu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đạt thấp hơn so với số bình quân toàn quốc, thấp nhất trong nhiều năm qua; chỉ có duy nhất một khoản thu hoàn thành vượt dự toán là thu tiền sử dụng đất đạt 105% (loại trừ thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thu khác ngân sách và thu chênh lệch lợi nhuận số thu nhỏ).

Cùng với đó, chỉ tiêu thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại một số đơn vị trực thuộc đạt thấp hơn bình quân toàn cục thuế, điển hình như: TP. Bắc Ninh thu đạt 68%, huyện Yên Phong thu đạt 67,5%, huyện Tiên Du thu đạt 60,5%, huyện Thuận Thành thu đạt 70,2%, huyện Gia Bình thu đạt 68,3%.

Lãnh đạo Cục Thuế Bắc Ninh cũng cho biết, bên cạnh kết quả thu ngân sách đạt thấp, dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại từ ngày 27/4, khiến công tác thanh tra, kiểm tra thuế phải tạm dừng hoặc hoãn lại để phòng chống dịch bệnh. Tiến độ công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế lũy kế 9 tháng đầu năm mới đạt 45% kế hoạch; tuy nhiên, số truy thu, truy hoàn, phạt vi phạm hành chính lại tăng, đạt 223,5 tỷ đồng, bằng 114% so với cùng kỳ.

Cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn nên số thu nợ giảm mạnh qua từng tháng. Báo cáo của Cục Thuế Bắc Ninh ghi nhận, số nợ có khả năng thu ước đến 30/9/2021 một số đơn vị tăng cao so với nợ tại thời điểm ngày 31/12/2020, cụ thể: Văn phòng cục thuế tăng 15%, thị xã Từ Sơn tăng 24%, huyện Yên Phong tăng 39%. Tỷ lệ nợ đọng cao hơn so với chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao, trong đó: TP. Bắc Ninh là 5,2%, thị xã Từ Sơn là 19,8%, huyện Lương Tài là 5,6%, huyện Gia Bình là 8,0%.

Rốt ráo thu nợ, thu khoản thuế hết thời gian được gia hạn

Đề cập đến nhiệm vụ công tác thuế trong những tháng nước rút, ông Ngô Xuân Tòng cho biết, cục thuế đã chỉ đạo các chi cục thuế, phòng chức năng được giao thu tập trung nguồn lực bám sát diễn biến từng khoản thu, sắc thuế; quản lý chặt chẽ công tác kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nộp đúng, đủ, kịp thời các nguồn thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước.

Cục Thuế Bắc Ninh: Dồn lực thu ngân sách chặng nước rút
Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh.

Cục Thuế Bắc Ninh cũng giao phòng quản lý nợ triển khai và đôn đốc các đơn vị tiếp tục thực hiện kế hoạch thu nợ năm 2021, triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 94/NQ-QH14 về công tác khoanh nợ, xóa nợ thuế (phấn đấu hoàn thành trong năm 2021); phấn đấu giảm nợ đến và trên 90 ngày tại thời điểm ngày 31/12/2021; đánh giá đúng kết quả thu nợ, trách nhiệm đôn đốc nợ, cưỡng chế nợ của từng lãnh đạo, cục, phòng, chi cục thuế và từng công chức liên quan; tổ chức cưỡng chế tất cả đối tượng thuộc diện phải cưỡng chế theo quy định.

Đồng thời, cục thuế giao phòng quản lý nợ và các chi cục thuế tổ chức phân loại nợ, thực hiện tập trung lựa chọn các đối tượng nợ đọng thuế kéo dài, áp dụng biện pháp tổng hợp kết hợp với thanh tra, kiểm tra hoặc báo cáo cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành chức năng (nhất là công an, tài chính, tài nguyên và môi trường) phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện công tác thu nợ, cưỡng chế nợ thuế có hiệu quả.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra, Cục Thuế Bắc Ninh giao triển khai ngay việc lập kế hoạch giám sát người nộp thuế có rủi ro cao về thuế, thành lập tổ giám sát, nâng cao chất lượng công tác giám sát người nộp thuế tại trụ sở cơ quan thuế theo các công văn hướng dẫn của Tổng cục Thuế. Cùng với đó, cục thuế yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thực hiện huy động đến mức cao nhất lực lượng cán bộ, công chức các phòng/đội thuế khác để thực hiện kiểm tra người nộp thuế theo kế hoạch, nhưng trưởng đoàn vẫn là công chức của bộ phận thanh tra, kiểm tra và tuân thủ các thủ tục đúng theo quy định của quy trình thanh tra, kiểm tra.

Ngoài ra, cục thuế giao phòng tuyên truyền hỗ trợ chủ động tuyên truyền nội dung Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng giảm 30% tiền thuê đất phải nộp năm 2021; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách gia hạn, miễn, giảm tiền thuế, phí, tiền thuê đất mà Chính phủ, Quốc hội tiếp tục ban hành trong những tháng cuối năm 2021 để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua đại dịch. Chủ động tuyên truyền nội dung của Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử áp dụng từ ngày 1/7/2022…

Cùng với việc hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế, Cục Thuế Bắc Ninh cũng tăng cường quản lý theo dõi số tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn và đôn đốc thu vào ngân sách nhà nước đối với những khoản tiền thuế, tiền thuê đất hết thời gian được gia hạn trong những tháng cuối năm 2021, tránh dây dưa dẫn đến nợ thuế./.