thuế

Nộp thuế điện tử mang lại nhiều tiện ích cho cả cơ quan quản lý và người nộp thuế. Ảnh: TL.

Để triển khai kế hoạch hiệu quả, Cục Thuế Bình Định phối hợp ngân hàng cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử; tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho hộ, cá nhân kinh doanh cách thức nộp thuế điện tử thông qua các ứng dụng của ngân hàng.

Đồng thời cục thuế hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc của hộ, cá nhân kinh doanh về nộp thuế theo phương thức điện tử; tuyên truyền, tạo niềm tin cho hộ, cá nhân kinh doanh về mục đích, lợi ích, chính sách ưu đãi; bảo mật thông tin của ngân hàng cho người nộp thuế (NNT) khi đăng ký, mở tài khoản để giao dịch nộp thuế điện tử.

Cục thuế mời các hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký nộp thuế điện tử, trong thời gian tập huấn. Đối với các hộ mới ra kinh doanh, trong quá trình hướng dẫn NNT thực hiện các thủ tục đăng ký thuế, đồng thời thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn NNT đăng ký nộp thuế điện tử.

Đồng thời, cơ quan thuế phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện tuyên truyền lợi ích của việc nộp thuế điện tử, vận động hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí của NNT.

Các chi cục thuế sẽ thành lập tổ công tác, do 1 lãnh đạo chi cục thuế trực tiếp phụ trách tất cả khối hộ kinh doanh, có trách nhiệm theo dõi, giám sát chung, thường xuyên chỉ đạo sát sao; giao trách nhiệm cho các đội, công chức thuế liên xã, phường thường xuyên hướng dẫn, vận động hộ, cá nhân kinh doanh, đôn đốc NNT nộp thuế theo hình thức điện tử đối với các hộ, cá nhân kinh doanh đã đăng ký, đăng ký mới.

Việc lập kế hoạch và lộ trình vận động NNT thực hiện nộp thuế theo phương thức điện tử theo từng thời điểm thích hợp cũng được các chi cục thuế tỉnh lên kế hoạch. Đồng thời, cục thuế tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, triển khai các giải pháp khắc phục.

Cục Thuế Bình Định phấn đấu, từ tháng 8 đến hết tháng 12/2021, các hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký và nộp thuế điện tử đạt tối thiểu 70% tổng số hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký trên địa bàn.

Hiện số lượng cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử chiếm tỷ lệ rất thấp so với số lượng NNT là cá nhân mà cơ quan thuế đang quản lý. Do đó, đẩy mạnh triển khai nộp thuế đối với đối tượng này hiện đang là mối quan tâm của ngành Thuế nói chung và Cục Thuế Bình Định nói riêng.

Cục Thuế Bình Định luôn quán triệt phương châm “lấy người nộp thuế làm trung tâm”. Việc triển khai nộp thuế điện tử đối với cá nhân kinh doanh không chỉ tạo điều kiện cho NNT mà còn hỗ trợ cho công tác quản lý của cơ quan thuế./.

Minh Anh