Cục Thuế Cao Bằng cho biết, cục thuế đã giao chỉ tiêu thu nợ, xử lý nợ, tiền thuế nợ năm 2024 cho các đơn vị thuộc và trực thuộc; tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý thu hồi tiền thuế nợ và xử lý nợ thuế, xây dựng biểu chi tiết từng đơn vị nợ thuế đưa vào báo cáo và kế hoạch của Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng năm 2024.

Cục Thuế Cao Bằng thu hồi được hơn 193 tỷ đồng nợ thuế
Công chức Cục Thuế Cao Bằng hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Trong 5 tháng đầu năm 2024, cục thuế ban hành trên 96 nghìn thông báo tiền thuế nợ, 491 quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản ngân hàng, 27 quyết định cưỡng chế thông báo ngừng sử dụng hóa đơn, 16 quyết định chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế do người nộp thuế đã nộp hết số tiền thuế nợ vào NSNN, 47 thông báo tạm hoãn xuất cảnh và ban hành 2 thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh do người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng 764 lượt.

Tổng số tiền thuế nợ đến hết tháng 5/2024 tạm tính là 190,84 tỷ đồng. Trong đó, nợ khó thu là 44,765 tỷ đồng, nợ có khả năng thu là 129,555 tỷ đồng, nợ đang xử lý là 16,520 tỷ đồng.

Cục Thuế Cao Bằng cho hay, trong thời gian tới, cục thuế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để trao đổi thông tin và phối hợp thu hồi nợ đọng thuế, xử lý nợ thuế. Tổ chức làm việc với người nộp thuế có số thuế nợ lớn trên địa bàn để đôn đốc thu hồi nợ thuế.

Cùng với đó, kịp thời rà soát, phân tích nguyên nhân của từng người nộp thuế nợ, phân loại nợ thuế theo quy định. Trên cơ sở đó, áp dụng các biện pháp thu hồi tiền thuế nợ phù hợp, đúng quy định đối với từng trường hợp nợ thuế. Quyết liệt thực hiện các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế theo quy trình.