Nghệ An: Thu nội địa đạt 13.616 tỷ đồng
Nghệ An: Thu nội địa đạt 13.616 tỷ đồng. Ảnh: Phúc Nguyên

Theo báo cáo này, không kể tiền sử dụng đất, số thu toàn cục thuế là 9.582 tỷ đồng, bằng 100% dự toán trung ương, bằng 96% dự toán hội đồng nhân dân tỉnh và bằng 107% cùng kỳ.

Có 10 khoản thu có kết quả cao hơn: Doanh nghiệp nhà nước trung ương (120%), doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (127%), công thương nghiệp dịch vụ (115%), Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (112%), tiền thuê đất (120%), phí lệ phí (110%), tiền sử dụng đất (108%), lệ phí trước bạ (125%), thuế thu nhập cá nhân (105%), tiền cấp quyền khai thác (113%).

Theo đánh giá của Cục Thuế Nghệ An, mặc dù trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng toàn đơn vị đã tập trung để thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN), đến đầu tháng 11/2021đã hoàn thành dự toán được giao, tất cả 10 chi cục đã hoàn thành tổng thể kế hoạch thu, trong đó 09 chi cục đã hoàn thành kế hoạch thu trừ đất. Có 8/16 khoản thu đã hoàn thành dự toán, các sắc thuế chủ đạo đều có tiến độ thu tốt, có khả năng hoàn thành dự toán.

Hiện cục thuế đang tập trung đẩy mạnh công tác thu NSNN; phấn đấu số thu NSNN trong tháng 11/2021 toàn tỉnh đạt tối thiểu 1.200 tỷ đồng. Đồng thời tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch bệnh Covid-19, các chính sách mới để dự kiến số nộp các tháng cuối năm, điều chỉnh kịch bản thu phù hợp. Bên cạnh đó, tăng cường các biện pháp quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế; tiếp tục đưa thông tin doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế lên phương tiện thông tin đại chúng, tập trung vào các trường hợp nợ lớn, chây ỳ, nợ thuế kéo dài; theo dõi, đôn đốc các trường hợp được gia hạn thực hiện nghĩa vụ thuế kịp thời ngay khi hết thời gian gia hạn.

Ngoài ra, đơn vị kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời các vướng mắc về chính sách thuế cho người nộp thuế. Song song đó, tiếp nhận, xử lý các đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất; hoàn thuế thu nhập cá nhân; hồ sơ ghi thu, ghi chi tiền thuê đất, tiền sử dụng đất; xác định đơn giá thuê đất, nghĩa vụ tài chính; xác định số tiền phải nộp trong thời gian gia hạn dự án.

Đặc biệt, tiếp tục triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid; phối hợp với các địa phương tiếp tục triển khai lập bộ hộ khoán và bộ thuế môn bài năm 2022 theo đúng quy trình và sát với thực tế.../.