Giải đáp vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển

Chia sẻ về việc triển khai nhiệm vụ công tác thuế, ông Đinh Nam Thắng - Cục trưởng Cục Thuế Ninh Bình cho biết, toàn đơn vị đã triển khai thực hiện tốt các chức năng quản lý thuế, hỗ trợ, giải đáp vướng mắc cho các tổ chức và cá nhân kinh doanh để khuyến khích đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

“Tuy nhiên, công tác thu ngân sách trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức bởi giá nguyên vật liệu tăng cao, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, hàng tồn kho lớn, nhu cầu tiêu dùng giảm sút…, hầu hết các doanh nghiệp (DN) trọng điểm trên địa bàn không đảm bảo dự toán giao, nộp ngân sách giảm so với cùng kỳ, đặc biệt là Tập đoàn ô tô Thành Công...” - ông Đinh Nam Thắng thông tin.

Cục Thuế Ninh Bình chú trọng chống chuyển giá, gian lận về hóa đơn để tăng thu
Công chức thuế Cục Thuế Ninh Bình hỗ trợ người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế. Ảnh: TN

Thông tin về kết quả một số nhiệm vụ trọng tâm, lãnh đạo Cục Thuế Ninh Bình cho biết, trong tháng 8/2023 toàn đơn vị thu nợ 297,5 tỷ đồng, trong đó cục thuế thu được 278,8 tỷ đồng, các chi cục thuế thu 18,7 tỷ đồng. Số nợ chuyển kỳ sau 871,8 tỷ đồng. Tổng số nợ đến ngày 31/8/2023 giảm so với số nợ 31/7/2023 chuyển sang là 196,6 tỷ đồng.

Tính đến đầu tháng 9/2023, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được 7.624,8 tỷ đồng, đạt 42,2% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 67,2% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu nội địa không kể tiền sử dụng đất đạt 7.090,1 tỷ đồng, đạt 47,1% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 69% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt 534,7 tỷ đồng, đạt 17,8% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 49,4% so với cùng kỳ.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, trong tháng 8/2023, toàn đơn vị đã kiểm tra được 3.336 hồ sơ; hoàn thành 49 cuộc thanh tra, kiểm tra, với số tiền thuế truy thu và phạt là 2,5 tỷ đồng (bình quân đạt 52 triệu đồng/cuộc); giảm khấu trừ 83 triệu đồng và giảm lỗ 2,1 tỷ đồng.

Trong công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế (NNT), bộ phận “một cửa” đã tổ chức tiếp nhận và luân chuyển 2.073 lượt hồ sơ khai thuế và các hồ sơ hành chính thuế khác do NNT trực tiếp nộp theo đúng quy định đảm bảo luân chuyển kịp thời, không để tồn đọng.

Cơ quan thuế các cấp cũng đã hướng dẫn trả lời kịp thời 1.418 vướng mắc cho NNT (trực tiếp tại cơ quan thuế 698 vướng mắc, qua điện thoại 712 vướng mắc và trả lời bằng văn bản 8 vướng mắc) và đưa 15 tin, bài, thông báo phản ánh các hoạt động của ngành lên trang thông tin điện tử.

Đẩy mạnh kiểm soát rủi ro, chống gian lận thuế

Trong bối cảnh công tác thu ngân sách trên địa bàn đối diện nhiều khó khăn, thách thức, Cục Thuế Ninh Bình đã giao các đơn vị khẩn trương triển khai xử lý những công việc còn tồn đọng, chủ động trong công việc, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và các quy định của Luật Quản lý thuế, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

Cụ thể, lãnh đạo Cục Thuế Ninh Bình yêu cầu toàn đơn vị tăng cường công tác quản lý thu, kiểm tra rà soát các nguồn thu, bám sát và đánh giá tình hình trong nước và thế giới, phân tích, nhận định những tác động ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh trong nước và của tỉnh để nhận diện đúng các rủi ro, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh, Tổng cục Thuế có kịch bản, giải pháp chủ động trong công tác quản lý điều hành thu ngân sách nhà nước.

Cục Thuế Ninh Bình chú trọng chống chuyển giá, gian lận về hóa đơn để tăng thu
Hầu hết các doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không đảm bảo dự toán giao, đặc biệt là Tập đoàn ô tô Thành Công, đã tác động đến tiến độ thu ngân sách. Ảnh: TL

Cùng đó, thực hiện theo dõi chặt chẽ tiến độ thu hàng tuần, tháng của các phòng thực hiện dự toán, các chi cục thuế, từng khoản thu để có giải pháp đôn đốc, chỉ đạo, điều hành thu kịp thời.

Thẩm định kịp thời hồ sơ hoàn thuế, hồ sơ thanh tra, kiểm tra thuế, xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hồ sơ khác đúng quy định. Đôn đốc các đơn vị tiếp tục thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước theo quy định.

Trong công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT, tiếp tục đôn đốc các đơn vị triển khai kế hoạch hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền sau khi rà soát lại số lượng NNT theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

Cục Thuế Ninh Bình đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp thu hồi và xử lý nợ thuế; tăng cường công tác chuẩn hóa dữ liệu nợ thuế, tập trung các trường hợp nợ thuế của cá nhân, các khoản nợ sai nợ ảo.

Đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng những trường hợp nợ thuế dây dưa kéo dài; bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và của cục thuế về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách thuế mới, kết quả hoạt động của toàn ngành qua các kênh thông tin đại chúng; đổi mới cách thức truyền thông theo xu thế tiếp cận thông tin hiện đại. Đồng thời, nâng cao hiệu quả, chất lượng, hỗ trợ theo từng đối tượng trên Hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ NNT.

Thực hiện công khai danh sách DN có rủi ro về thuế, các DN chây ỳ không nộp tiền thuế thực hiện công khai đăng tải trên trang thông tin điện từ của ngành.

Cùng đó, cục thuế cũng tăng cường công tác giám sát hồ sơ kê khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, đồng thời đẩy nhanh tiến độ công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT theo kế hoạch năm 2023 đã được phê duyệt; thực hiện nghiêm công tác giám sát đoàn thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các trường hợp sai phạm trong thực thi công vụ.

Song song với đó, cục thuế tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát rủi ro, triển khai quyết liệt hiệu quả công tác phòng chống chuyển giá, gian lận về hóa đơn điện tử, gian lận về hoàn thuế giá trị gia tăng, nâng cao hiệu quả quản lý thuế./.