Cục Thuế Ninh Bình công khai thông tin 179 doanh nghiệp nợ thuế
Công chức thuế Cục Thuế Ninh Bình hỗ trợ người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế. Ảnh: TL

Trong đó: Văn phòng cục thuế quản lý số nợ trên 271 tỷ đồng. Chi cục Thuế khu vực Ninh Bình - Hoa Lư quản lý số nợ trên 145,8 tỷ đồng. Chi cục Thuế khu vực Tam Điệp - Yên Mô quản lý số nợ trên 30,4 tỷ đồng. Chi cục Thuế khu vực Nho Quan - Gia Viễn quản lý số nợ trên 28 tỷ đồng. Chi cục Thuế khu vực Kim Sơn - Yên Khánh quản lý số nợ trên 19,1 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp có số nợ lớn điển hình vừa bị công khai như: Công ty TNHH Trung Linh Phát nợ trên 178 tỷ đồng. Tổng công ty Đầu tư phát triển khu công nghiệp Phúc Lộc (công ty cổ phần) nợ trên 76 tỷ đồng. Công ty TNHH xăng dầu Trường Hải Ninh Bình nợ trên 56,3 tỷ đồng. Công ty TNHH Trung Linh Phát - Chi nhánh Ninh Bình nợ trên 25,6 tỷ đồng.

Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Hùng Vương nợ trên 12,5 tỷ đồng. Công ty CP xuất nhập khẩu Phúc Lộc nợ trên 11,5 tỷ đồng. Công ty TNHH Hải Chung nợ trên 9,3 tỷ đồng. Công ty CP Tô Tiến Phát nợ trên 6,2 tỷ đồng. Công ty CP chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Ninh Bình nợ trên 6 tỷ đồng. Công ty CP Xi măng Hướng Dương nợ trên 4,8 tỷ đồng…

Cục Thuế Ninh Bình cho biết, trong tháng 8/2023 toàn đơn vị thu nợ được 297,5 tỷ đồng; trong đó cục thuế thu được 278,8 tỷ đồng, các chi cục thuế thu được 18,7 tỷ đồng.

Tổng số nợ đến ngày 31/8/2023 giảm so với số nợ 31/7/2023 chuyển sang là 196,6 tỷ đồng. Số nợ chuyển kỳ sau 871,8 tỷ đồng.

Để kéo giảm nợ thuế, Cục Thuế Ninh Bình đang tiếp tục tăng cường công tác chuẩn hóa dữ liệu nợ thuế: tập trung các trường hợp nợ thuế của cá nhân, các khoản nợ sai nợ ảo.

Đồng thời, cục thuế đẩy mạnh việc đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với những trường hợp nợ thuế dây dưa kéo dài.

Cục Thuế Ninh Bình chỉ đạo các phòng chức năng, chi cục thuế trực thuộc bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và của cục thuế về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế./.