Quảng Ninh: Khởi công, khởi động 4 dự án tổng mức đầu tư 283.000 tỷ đồng Cục Thuế Quảng Ninh: Bàn biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2021-2022 Cục Thuế Quảng Ninh: Tập trung hoàn thành thu ngân sách năm 2021

Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế

Quảng Ninh là 1 trong 6 địa phương triển khai áp dụng HĐĐT trong giai đoạn 1. Sau khi có quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, UBND tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ triển khai HĐĐT.

Cục Thuế Quảng Ninh cũng đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc triển khai HĐĐT tại cơ quan thuế, ban hành kế hoạch cụ thể triển khai áp dụng HĐĐT, công khai đường dây nóng hỗ trợ người nộp thuế (NNT).

Quảng Ninh: Cục Thuế tỉnh quyết tâm đảm bảo kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử.
Cục Thuế Quảng Ninh khai trương trung tâm điều hành triển khai HĐĐT.

Ngay sau khi Tổng cục Thuế khai trương Trung tâm Điều hành triển khai HĐĐT tại Tổng cục Thuế, Cục Thuế Quảng Ninh cũng đã khai trương Trung tâm Điều hành và triển khai HĐĐT tại trụ sở cục thuế.

Cục Thuế Quảng Ninh cũng bố trí cán bộ, công chức trực điện thoại trong và ngoài giờ hành chính đảm bảo tiếp nhận, hỗ trợ và giải đáp kịp thời những vướng mắc của NNT trong quá trình thực hiện HĐĐT 24/24 giờ.

Xác định tuyên truyền có vai trò quan trọng trong việc triển khai HĐĐT, Cục Thuế Quảng Ninh đã sử dụng nhiều phương thức như: gửi mail cho người nộp thuế, phát hành tờ rơi “Hướng dẫn thực hiện HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC”; mở chuyên mục “HĐĐT” trên website của Cục Thuế tỉnh, tuyên truyền tin bài trên các trang báo, truyền hình...; qua đó, giúp NNT nắm rõ lộ trình đăng ký sử dụng HĐĐT trên địa bàn Quảng Ninh, lợi ích sử dụng HĐĐT và cách thức thực hiện.

Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị quán triệt và phát động thi đua triển khai nhiệm vụ HĐĐT trong toàn ngành Thuế. Hội nghị giúp cán bộ, công chức nắm rõ các nghị định, thông tư mới trong lĩnh vực thuế; từ đó, thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến tới NNT đăng ký, sử dụng HĐĐT theo các quy định, lộ trình, kế hoạch.

Giao chỉ tiêu đến từng phòng, chi cục thuế

Theo rà soát, tỉnh Quảng Ninh hiện có trên 9.000 doanh nghiệp (DN), tổ chức sử dụng hóa đơn. Cục Thuế Quảng Ninh đã giao chỉ tiêu triển khai HĐĐT đến các phòng, chi cục thuế trong toàn ngành. Đồng thời, cục thuế yêu cầu các phòng, chi cục phấn đấu đến 31/12/2021 đạt tối thiểu 70% số DN, tổ chức đăng ký sử dụng HĐĐT.

Quảng Ninh: Cục Thuế tỉnh quyết tâm đảm bảo kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử.
Hội nghị triển khai HĐĐT giữa Cục Thuế với các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Cùng với đó, Cục Thuế Quảng Ninh đã triển khai rà soát các nhà cung cấp giải pháp HĐĐT đủ điều kiện. Cục thuế cũng đã tổ chức làm việc với các nhà cung cấp để triển khai và thống nhất các nội dung trong quá trình chuyển đổi HĐĐT, theo Thông tư 32/2011/TT- BTC về hướng dẫn thực hiện HĐĐT sang thực hiện Thông tư số 78/2021/TT-BTC và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Tại buổi làm việc, các nhà cung cấp cũng cam kết sẽ thực hiện các giải pháp đảm bảo chuyển đổi HĐĐT theo đúng lộ trình, hỗ trợ tối đa cho các DN, tổ chức trong quá trình chuyển đổi, tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu.

Đồng thời, các nhà cung cấp như: Viettel Quảng Ninh, VNPT Quảng Ninh… cam kết sẽ thực hiện chuyển đổi miễn phí phương thức HĐĐT theo Thông tư 32/2011/TT- BTC sang phương thức HĐĐT theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP đối với toàn bộ khách hàng đang sử dụng dịch vụ, không để xảy ra hiện tượng “vùng lõm” ảnh hưởng tới NNT.

Quảng Ninh: Cục Thuế tỉnh quyết tâm đảm bảo kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử.
Ông Nguyễn Sỹ Chúc - Đại diện Viettel Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Thời gian tới, Cục Thuế Quảng Ninh sẽ tiếp tục rà soát NNT áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế hoặc không có mã của cơ quan thuế; đồng thời, tổ chức tập huấn, phổ biến chính sách về HĐĐT cho DN và tổ chức bằng các hình thức phù hợp.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng sẽ tham gia xây dựng phần mềm ứng dụng CNTT, quy trình quản lý HĐĐT, quy định về thành phần chứa dữ liệu HĐĐT và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế; tập huấn, đào tạo sử dụng phần mềm ứng dụng quản lý HĐĐT đối với cán bộ, công chức thuế khi có ứng dụng và hướng dẫn của Tổng cục Thuế; hỗ trợ giải đáp vướng mắc cho NNT trong quá trình triển khai.

Tính đến nay, tỉnh Quảng Ninh hiện có trên 7.500 DN, tổ chức thông báo sử dụng HĐĐT, theo Thông tư 32/2011/TT- BTC. Những kết quả đã đạt được sẽ là tiền đề quan trọng để Quảng Ninh thực hiện thành công việc sử dụng HĐĐT mới theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC.