THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên bên mời thầu: Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2. Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt nội thất đồ gỗ trang bị cho Chi cục Thuế thành phố Vũng Tàu và Chi cục Thuế huyện Xuyên Mộc thuộc Cục Thuế tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu.

3. Tên dự án: Cung cấp, lắp đặt nội thất đồ gỗ trang bị cho Chi cục Thuế thành phố Vũng Tàu và Chi cục Thuế huyện Xuyên Mộc thuộc Cục Thuế tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu. .

4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

6. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 08giờ ngày 14 tháng 4 năm 2014 đến trước 09 giờ 00, ngày 29 tháng 4 năm 2014 ( các ngày làm việc trong giờ hành chính);

Địa điểm bán HSMT tại văn phòng Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Địa chỉ tại số 31 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu.

7. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/ bộ ( Một triệu đồng).

8. Địa điểm nhận HSDT: Văn phòng Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Số 31 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu;

Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 29/4/2014.

9. Bảo đảm dự thầu: 150.000.000 đồng ( Một trăm năm mươi triệu đồng) nộp bằng tiền mặt hoặc dưới hình thức bảo lãnh của Ngân hàng hợp pháp và phải được nộp đến Văn Phòng Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

10. Hồ sơ dự thầu sẽ được công khai mở thầu vào lúc 09 giờ 30 phút ( giờ Việt Nam) ngày 29/4/2014 tại văn Phòng Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu thới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đ.T