THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên bên mời thầu: Cục Hải quan TP. Hà Nội;

- Tên gói thầu: Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy và cung cấp lắp đặt thiết bị.

- Tên dự án: Dự án xây dựng trụ sở Chi cục Hải quan ga ĐSQT Yên Viên.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và kinh phí khoán của ngành Hải quan.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 17/8/2015 đến trước 9h ngày 28/8/2015 (Trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu: Phòng Tài vụ - Quản trị, Cục Hải quan TP. Hà Nội (P.504), số 129 đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; Điện thoại: 04. 37910169 (504) / Fax: 04. 37910158.

- Giá bán 01 túi hồ sơ mời thầu: 2.000.000 VNĐ.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Phòng Tài vụ - Quản trị, Cục Hải quan TP. Hà Nội (P.504), số 129 đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 9h ngày 28/8/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 23.000.000 VNĐ, bằng đặt cọc, ký quỹ hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào hồi 9h30 ngày 28/8/2015 tại P405, trụ sở Cục Hải quan TP. Hà Nội, số 129 đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội./.

PV