THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên bên mời thầu: Trường Nghiệp vụ Kho bạc.

- Tên gói thầu: “Đào tạo Quản lý dự án thông tin và Tầm quan trọng về bảo mật thông tin ”.

- Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2015 của Kho bạc Nhà nước giao cho Trường Nghiệp vụ Kho bạc thực hiện.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8h30 ngày 20/8/2015 đến trước 9h00 ngày 10/9/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: P1301, Trường Nghiệp vụ Kho bạc, số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 04.6276.4300 (88314-88316) / Fax: 04.6276.4388

- Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 01 bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh được bán cho các nhà thầu với giá: 2.000.000 VNĐ.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: P1301 tầng 13, Trường Nghiệp vụ Kho bạc, số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 10/9/2015.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9h30 ngày 10/9/2015, tại phòng họp tầng 13 Trường Nghiệp vụ Kho bạc, số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội./.

PV