THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

- Tên gói thầu: Mua sắm 1 máy quét, 2 máy chiếu và 2 màn hình chiếu cho Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

- Tên dự án: Mua sắm 1 máy quét, 2 máy chiếu và 2 màn hình chiếu cho Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành HSYC từ 8h ngày 20/8/2015 đến trước 10h ngày 27/8/2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm nhận HSMT: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 52, đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn. ĐT: (025)6262.266 / Fax: (025)3872.281

- Địa chỉ nhận HSĐT: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

- Thời điểm đóng thầu: 10h ngày 27/8/2015

- HSĐX sẽ được mở công khai vào 10h30 ngày 27/8/2015 tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn./.

PV