Phiên đấu giá bao gồm 03 (ba) gói đấu giá biệt lập và tách rời, trong đó:

(a) Gói 1: Mua vật tư máy khoan xoay đập KQG 150Y và máy khoan xoay cầu YZ 35B cho Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền.

(b) Gói 2: Mua vật tư natri sunfua, chất chống dính và keo gelatin 12oE cho Công ty Luyện đồng Lào Cai.

(c) Gói 3: Mua vật tư máy đập côn Z2200 và vải lọc máy ép lọc khung bản cho Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền.

Địa điểm tổ chức Phiên đấu giá: Tại Văn phòng VIMICO, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Thời gian tổ chức Phiên đấu giá:

(a) Gói 1: Vào hồi 09h30’ ngày 21 tháng 8 năm 2015;

(b) Gói 2: Vào hồi 09h45’ ngày 21 tháng 8 năm 2015;

(c) Gói 3: Vào hồi 10h00’ ngày 21 tháng 8 năm 2015.

Kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước có chức năng và khả năng cung cấp các loại vật tư, nguyên vật liệu nói trên tham gia đấu giá để cung cấp toàn bộ lượng vật tư, nguyên vật liệu cho từng gói đấu giá trong Phiên đấu giá này.

Thông tin về hàng hóa đấu giá, thời gian và địa điểm giao hàng quy định tại các bộ Hồ sơ đấu giá cho từng gói đấu giá.

Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong các ngày làm việc tại Văn phòng VIMICO, từ 08h00 ngày 13/8/2015 đến 17h00 ngày 20/8/2015.

Thông tin Phiên đấu giá được thông báo trên Thời báo Tài chính Việt Nam điện tử, các trang điện tử vimico.vn, portal.vimico.vn và niêm yết tại trụ sở các đơn vị thành viên có nhu cầu mua vật tư, nguyên vật liệu./.

P.V