Cục Thuế tỉnh Trà Vinh: Tập huấn chính sách thuế cho 700 đại biểu người nộp thuế
Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Trà Vinh Trần Công Thành cho biết, hội nghị nhằm giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các tổ chức, doanh nghiệp, giúp người nộp thuế thực hiện đúng chính sách, pháp luật về thuế.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Trà Vinh đã thông tin, phổ biến việc triển khai Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg, ngày 3/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023; Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15, ngày 24/6/2023 của Quốc hội.

Đồng thời, cơ quan thuế hướng dẫn một số lưu ý về quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thủ tục hành chính và hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Lãnh đạo cục thuế đã tiếp nhận và trả lời hàng chục câu hỏi liên quan đến việc triển khai thực hiện chính sách thuế, những vướng mắc của tổ chức, doanh nghiệp trong thực hiện các chính sách, pháp luật thuế.

Đối với các câu hỏi, vướng mắc của tổ chức, doanh nghiệp vượt quá thẩm quyền của đơn vị, sau hội nghị này sẽ được cơ quan thuế tổng hợp hướng dẫn, giải đáp chính xác, kịp thời theo yêu cầu, vướng mắc của người nộp thuế bằng văn bản gửi đến người nộp thuế, giúp người nộp thuế tham khảo và thực hiện./.