Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, đã ban hành 11.938 thông báo nợ với số tiền 6.102,57 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 100% đối với người nợ thuế phải thông báo.

Đồng thời, đã thực hiện áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với người nộp thuế (NNT) theo quy định. Qua đó, đã ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền gửi tại ngân hàng đối với 1.738 lượt doanh nghiệp và với số nợ cưỡng chế là 2.922,12 tỷ đồng; đã ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng là 762 quyết định với số nợ cưỡng chế là 134,09 tỷ đồng...

Cục Thuế TP. Đà Nẵng thu hồi được hơn 1.390 tỷ đồng nợ thuế
Công chức Cục Thuế TP. Đà Nẵng hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Trong thời gian tới, cục thuế tiếp tục tăng cường công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ. Phân tích, đánh giá tình hình biến động các khoản nợ của từng bộ phận, từng lĩnh vực thu, từng sắc thuế, phí, lệ phí, các khoản thu liên quan đất... trên địa bàn, xác định nguyên nhân tăng, giảm để kịp thời tham mưu lãnh đạo đơn vị chỉ đạo, tổ chức các biện pháp thu nợ phù hợp sát thực tế.

Tập trung, rà soát các trường hợp bỏ địa chỉ kinh doanh, bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để xem xét ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật theo quy định và chuyển toàn bộ hồ sơ của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh bỏ trốn cho bộ phận thanh tra kiểm tra để thực hiện theo chức năng./.