Liên quan đến công tác thu hồi nợ thuế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm, tin từ Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã công khai thông tin 219 lượt người nộp thuế (NNT), với số tiền nợ gần 10 nghìn tỷ đồng; ban hành gần 6,7 triệu thông báo nợ thuế, trên 36 nghìn quyết định cưỡng chế với số tiền thuế nợ tương ứng 61,2 nghìn tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2021, số lượt quyết định cưỡng chế thuế tăng 16,5% và số tiền thuế nợ cần cưỡng chế tăng 130,3%.

Hướng dẫn người nước ngoài kê khai nợ thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn
Hướng dẫn người nước ngoài kê khai nợ thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn

Bên cạnh việc tăng cường các biện pháp quản lý nợ thuế, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng thực hiện công tác khoanh nợ thuế, miễn tiền chậm nộp cho người nộp thuế (NNT) theo chính sách hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp của Chính phủ. Theo đó, đã có 102.914 lượt NNT được khoanh nợ 4.539 tỷ đồng; 582 lượt NNT được miễn 59,9 tỷ đồng tiền chậm nộp…

Chia sẻ về nhiệm vụ công tác quản lý nợ thuế trong 6 tháng cuối năm, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, sẽ giao chỉ tiêu thu nợ cho từng từng đơn vị, từng công chức; thực hiện giám sát, đôn đốc các đơn vị triển khai công tác thu nợ đúng quy trình, quy định; cho triển khai đồng bộ các biện pháp gồm: ban hành 100% thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp; rà soát 100% các khoản nợ thuế, phân loại nợ thuế, thường xuyên đối chiếu nợ nhằm xác định đúng số nợ.

Bên cạnh đó, cục thuế tiếp tục công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng những NNT cố tình dây dưa nợ thuế, nợ thuế lớn, thời gian nợ thuế kéo dài, chây ỳ; phối hợp và rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền thuế nộp thừa, giải quyết hồ sơ trong các trường hợp chênh lệch số liệu; theo dõi tiến độ, triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định; tiếp tục triển khai công tác khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo Nghị quyết 94/2019/QH14...

6 tháng cuối năm, các cơ quan thuế của TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai mạnh các biện pháp thu hồi nợ thuế trên địa bàn; thực hiện giám sát, đôn đốc thu nợ đúng quy trình, quy định nhằm gia tăng hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nợ thuế, đảm bảo mức nợ thuế luôn dưới 5% tổng thu ngân sách cả năm.