Nhiều khoản thu ngân sách đạt kết quá khá tích cực

Báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2022, ông Thái Minh Giao - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, để thực hiện nhiệm vụ năm 2022, ngay từ tháng cuối năm 2021, cơ quan thuế thành phố đã chủ động triển khai các chương trình, kế hoạch của năm 2022. Cụ thể, đối với công tác quản lý thu, cục thuế đã chủ động triển khai hàng loạt các giải pháp quyết liệt trong điều hành, tranh thủ sự quan tâm và đồng thuận của UBND thành phố để huy động mọi nguồn lực của ban, ngành nhằm phối hợp triển khai quản lý. Ngoài việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được Tổng cục Thuế phê duyệt, cục thuế đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành Kế hoạch 1525/KH-BCĐ ngày 13/5/2022 về quản lý, đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách năm 2022, với 8 chuyên đề trọng tâm. Trong đó, cơ quan thuế tập trung chuyên sâu 4 chuyên đề như: quản lý thu đối với hoạt động thương mại điện tử; quản lý thu đối với lĩnh vực nhà đất; quản lý thu đối với hoạt động chuyển giá và công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế…

Nguồn: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh Đồ họa: Văn Chung
Nguồn: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh Đồ họa: Văn Chung

Kết quả, qua 6 tháng đầu năm, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách nhà nước (NSNN) được 169.924 tỷ đồng, đạt 62,9% dự toán năm 2022 và tăng 20,7% (so cùng kỳ năm 2021). Trong đó, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh được 95.481 tỷ đồng, đạt 59% dự toán và tăng 9,7%. Các khoản thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) 15.225 tỷ đồng, đạt 58% dự toán năm, tăng 5,3%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 36.642 tỷ đồng, đạt 55,6% dự toán năm và tăng 9,2%; thu từ khối ngoài quốc doanh 43.613 tỷ đồng, đạt 64,8% dự toán năm và tăng 11,7%.

‘‘Nhìn chung, số thu NSNN nửa đầu năm đang có tiến độ thu đạt khá so với dự toán cũng như so với cùng kỳ. Trong đó, một số khoản thu thể hiện được sự phục hồi và phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn, như: thuế giá trị gia tăng tăng 15,6%, thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 8,6%...’’ - ông Thái Minh Giao chia sẻ.

Thực hiện đồng bộ giải pháp, hoàn thành nhiệm vụ năm 2022

Mặc dù vậy, phân tích báo cáo của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho thấy, nguồn thu nội địa trong nửa đầu năm 2022 dù tăng trưởng mạnh nhưng chưa thật sự bền vững, bởi sự tăng trưởng chủ yếu tập trung vào các khoản thu mang tính hữu hạn và phụ thuộc vào tài nguyên quốc gia như: thu từ dầu thô tăng 85,1%; tiền thuê đất tăng 103,2%; tiền sử dụng đất tăng 81,5%...

Phát động thi đua hoàn thành dự toán thu ngân sách

Để triển khai các giải pháp thu ngân sách 6 tháng cuối năm đạt hiệu quả cao, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ phát động thi đua hoàn thành dự toán, tổ chức các phong trào thi đua, gắn thi đua với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như biểu dương khen thưởng kịp thời những cá nhân, tổ chức tiêu biểu thực hiện tốt công tác thuế. Đồng thời, cục thuế theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế, để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát đúng với thực tế phát sinh...

Trước thực tế này, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho hay, đơn vị đã đề ra các nhiệm vụ, biện pháp trọng tâm để triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022 với mục tiêu phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao trong năm 2022. Theo đó, cục thuế tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp quản lý thu, tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong công tác quản lý quản lý nhà nước, chống thất thu trên địa bàn; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, có tính liên kết cao nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế, góp phần xây dựng chính quyền đô thị; tiếp tục thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền hỗ trợ, tập trung tuyên truyền bằng các hình thức trực tuyến, chú trọng cung cấp các dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế; triển khai kịp thời các luật và các chính sách có hiệu lực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí…

Riêng về nhiệm vụ thu NSNN, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh xác định các giải pháp đồng bộ nhằm triển khai thực hiện cho công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành thu (7 giải pháp); công tác tuyên truyền hỗ trợ (5 giải pháp); công tác quản lý kê khai, kế toán thuế (5 giải pháp); công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế (5 giải pháp); công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế (4 giải pháp); công tác cải cách hiện đại hóa (8 giải pháp) và công tác quản lý nội ngành, phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí (5 giải pháp).